Išleistos knygos

Ypatingoji provincijolo knyga

Ypatingoji provincijolo knyga. Parengė ir vertė Irena Katilienė. Vilniaus universitetas, Vilniaus universiteto leidykla, 2012. 586 p.

­alma mater vilnensis

Alma Mater Vilnensis: Vilniaus universiteto istorijos bruožai / kolektyvinė monografija. Antras pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012. 1058 p.
Alma Mater Vilnensis: Vilniaus universiteto istorijos bruožai / kolektyvinė monografija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2009. 1030, [2] p.

Joachimas Lelewelis. Dvejetas bibliografinių knygų. I tomas

Joachimas Lelewelis. Dvejetas bibliografinių knygų. I tomas. Vilnius: Versus Aureus, 2011. 316 p.

Pamirštoji Mecenatystė

Pamirštoji Mecenatystė: dovanų Vilniaus universiteto bibliotekai knyga, 1792-1832. Sudarytojas Alvydas Pacevičius. Vilniaus universitetas, Vilniaus universiteto leidykla, 2011. 320 p.

bibliotheca sapiehana

Bibliotheca Sapiehana: Vilniaus universiteto bibliotekos rinkinys: katalogas / sudarė Aušra Rinkūnaitė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010. XLV, 695 p.

gyvenimo ir mokslo vingiuose

Paškevičius, Juozas. Gyvenimo ir mokslo vingiuose. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2010. 370 p.

proishofas antanas

Proišhofas, Jonas Antanas. Akademijos laurais žydintis Jogailos ir Batoro Vilniaus universitetas = Universitas Vilnensis, Jagiellonico-Batoreana laurearum academicarum florida / vertė ir komentarus parašė Evaldas Grigonis. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009. 170 p.

vu saltiniai

Ankstyvieji Vilniaus universiteto istorijos šaltiniai / sudarė Paulius Rabikauskas. Vilnius: Aidai, 2009. 191, [1] p.­

gyvenimo vingiai

Bartusevičienė, Aldona. Gyvenimo vingiai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2009. 328 p.

­zeiba

Stasys Žeiba – karo lakūnas ir geologas: bendražygių prisiminimai / sudarė Gailė Žalūdienė, Eugenija Rudnickaitė, Gediminas Motuza. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008. 156 p.

zemaitis

Zigmas Žemaitis: bibliografijos rodyklė ir fotografijų rinkinys / sudarė Henrikas Jasiūnas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008. 196 p.

aldai

Vilniaus universiteto bibliotekos aldai: katalogas = The Aldines of Vilnius University Library: catalogue / sudarė Petras Račius. Vilnius: E. Karpavičiaus leidykla, 2008. 127 p.

Profesorius Jonas Žeruolis: pedagogas, mokslininkas, žmogus / parengė Vilniaus universiteto Teisės fakultetas ir UAB „Strateginių komunikacijų centras“. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008. 224 p.

vu teises fakultetas

Machovenko, Jevgenij; Maksimaitis, Mindaugas. Vilniaus universiteto Teisės fakultetas 1641–2007 metais. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008. 396 p.

sniadeckis

Sniadeckis, Janas. Raštai: filosofijos darbai / iš lenkų kalbos vertė, įvadą ir paaiškinimus parašė Romanas Plečkaitis. Vilnius: Margi raštai, 2007. 382 p.

daugirdas

Daugirdas, Angelas. Raštai: logika, pažinimo teorija, moralės filosofija / iš lenkų kalbos vertė, įvadą ir paaiškinimus parašė Romanas Plečkaitis. Vilnius: Margi raštai, 2006. 378 p.

birziska

Pšibilskis, Vygintas Bronius. Mykolas Biržiška ir Vilniaus universitetas. Veiklos studija ir atsiminimų publikacija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2005. 275 p.

observatorija

Matulaitytė, Stasė. Senoji Vilniaus universiteto astronomijos observatorija ir jos biblioteka. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2004. 428 p.

­vu fotografijose

Vilniaus universitetas fotografijose, XIX a. antroji pusė – XX a. / sudarė Alfredas Bumblauskas, Stanislovas Žvirgždas. Vilnius: Daigai, 2004. 240 p.

­­liauksminas

Liauksminas, Žygimantas. Rinktiniai raštai / sudarė Bronius Genzelis. Vilnius: Mintis, 2004. 440 p.

bohatkiewiczius wiktoras

Bohatkiewiczius, Aleksandras Wiktoras. Veikalas apie visuotinę bibliografiją / vertė Aldona Baliulienė, parengė Alma Braziūnienė, Aušra Navickienė, Sondra Rankelienė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2004. 270 p.

jezuitu dienorastis

Vilniaus jėzuitų kolegijos dienoraštis, 1710–1723 metai / parengė Irena Katilienė. Vilnius: Baltos lankos, 2004. 682 p.

steigimas

Academia et Universitas Vilnensis: Vilniaus universiteto steigimo dokumentai / sudarė Domas Butėnas. Vilnius: Kultūra, 2004. 224 p., [7] faks. lap.

paleotipai

Vilniaus universiteto bibliotekos paleotipai: katalogas / sudarė Nojus Feigelmanas, Irena Daugirdaitė, Petras Račius. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003. LXVIII, 584 p.

olizarovijus

Olizarovijus, Aronas Aleksandras. Apie politinę žmonių sąjungą / vertė Jolita Sarcevičienė. Vilnius: Aidai, 2003. 676 p.

katedra

Vilniau­s universiteto Lietuvių literatūros katedra, 1940–2000 / sudarė Giedrius Viliūnas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2002. 347 p.

rabikauskas

R­abikauskas, Paulius. Vilniaus akademija ir Lietuvos jėzuitai / sudarė Liudas Jovaiša. Vilnius: Aidai, 2002. 544 p.