Planuojama išleisti

­1. Vilniaus universiteto bibliotekos kirilikos leidinių kolekcija 1525-1839: katalogas. Sudarytoja Ina Kažuro. Numatoma išleisti LLTI leidykloje 2013 m.

2. J. Lelewel. Bibliograficznych ksiąg dwoje (Dvejetas bibliografinių knygų). T. 2-3. Wilno, 1823. Bendras VU Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros instituto (kuruoja dr. Aušra Navickienė, spec. redaktorė dr. Alma Braziūnienė) ir VU bibliotekos projektas. Įžanga – dr. A. Navickienė, komentarų parengėjas V. Račius / Retų spaudinių skyrius. Numatoma išleisti VERSUS AUREUS leidykloje 2014 m.

3. Vilniaus universiteto turtų likimas.
1832 m. uždarius Vilniaus universitetą, didžioji dalis jo bibliotekos, archyvas, turtingi numizmatikos, mineralų, anatomijos, astronomijos ir kitokių instrumentų rinkiniai, herbarijai ir kt. buvo išgabenta į Kijevo, Charkovo, Samaros, Tartu universitetus, Pulkovo observatoriją. Pasklido universiteto regalijos. Iki šiol į Lietuvą sugrįžo tik nedidelė išblaškytųjų vertybių (daugiausiai knygų) dalis, trūksta sisteminio požiūrio. Planuojamas kompleksinis tyrinėjimas padėtų išsiaiškinti kiek ir kokių VU priklausiusių vertybių yra kitose valstybėse, leistų inicijuoti jų susigrąžinimą. Projekto sumanytojas ir vadovas prof. V.B. Pšibilskis. Numatoma išleisti 2014 m.

4. Vilniaus universiteto Botanikos sodas: faktai ir laiko spalvos.
Tai būtų pirmasis tokios didelės apimties leidinys, skirtas sodo istorijai, lietuvių kalba (su santrauka anglų kalba). Šiame leidinyje VU Botanikos sodo istorija būtų pateikta keturiuose skyriuose, pagal sodo gyvavimo vietas. Jame numatoma paskelbti daug naujų Botanikos sodo istorijos faktų, juos iliustruojančių fotografijų, planų ir kt. dokumentų, kurių didelė dalis būtų publikuota pirmą kartą.
Knyga galėtų būti apie 300 puslapių apimties, iš jų apie 100 su iliustracijomis, su plačiu bibliografiniu sąrašu. Knygą planuojama išleisti VU leidykloje, numatomas tiražas iki 2000 vnt. Išleidimą numatyta finansuoti iš VU leidybos fondo. Numatoma išleisti 2015 m.

5. Vilniaus universiteto bibliotekos plantenai: katalogas (XVI–XVII a. Antverpeno spaustuvininko Christophe’o Plantino ir jo palikuonių spausdintos įvairios tematikos pasaulietinės ir religinės knygos. Anotuotas mokslinis katalogas (apie 350–400 aprašų; iliustracijos). Retų spaudinių skyrius, sudarytojas V. Račius. Numatoma išleisti LLTI leidykloje 2015 m.

6. Joachimo Lelewelio kartografijos rinkinys: katalogas (Vilniaus universiteto profesoriaus J. Lelewelio (1786–1861) padovanoti XVI-XIX a. atlasai. Tai vienas įdomiausių ir turtingiausių senųjų atlasų rinkinių Rytų Europoje). Anotuotas katalogas (424 atlasai + atskiri J. Lelewelio žemėlapiai (?); iliustracijos). Retų spaudinių skyrius, sudarytojai: S. Rankelienė; V. Galvanauskaitė. Numatoma išleisti LLTI leidykloje 2016 m.

7. Pamirštoji mecenatystė (II): Mokslo draugijų ir asmenų dovanos universitetui, jo vadovybės sprendimu atiduotos Bibliotekai, 1820-1832. Tai LVIA saugomas šaltinis, panašus į „Dovanų Vilniaus universiteto bibliotekai knygą, 1792-1832“. Tik jame daugiau užsienio institucijų dovanų, atsiskleidžia gana vientisas mokslinės informacijos ir komunikacijos vaizdas, bendravimas su partneriais keičiantis disertacijomis, kitais mokslo darbais ir pan. Kita vertus, gausiai dovanoti muziejiniai, archeologiniai dalykai, vėliau papildę prie Bibliotekos veikusio retenybių muziejaus rinkinius. Šaltinio apimtis – 58 lapai. Sudarytojas ir komentarų autorius prof. dr. Arvydas Pacevičius. Planuojama išleisti 2015 m.

Projektą parengė prof. V. B. Pšibilskis, N. Klingaitė – Dasevičienė ir V. Galvanauskaitė­