Telefonų knyga

Centrinė administracija

tel. 2687010, 2687011 faks. 2687009, , Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius,