Skaičiuoklė

KONKURSINIO BALO SKAIČIUOKLĖ
Stojantiesiems į VU pirmosios pakopos (bakalauro) ir vientisąsias studijas

Dalykas1 Valstybinio egzamino įvertinimas Metinis pažymys/ mokyklinio egzamino įvertinimas Mokymosi lygis2
I vieta4 II vieta5 III vieta6

Išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikams, vaikaičiams ir provaikaičiams pridedamas 1 papildomas balas

Išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikams, vaikaičiams ir provaikaičiams (žemiau nurodytų užsienio lietuvių mokyklų absolventams) pridedamas 1 papildomas balas

  • Vasario 16-osios gimnazija (Vokietijos Federacinė Respublika).
  • Punsko Kovo 11-osios bendrojo lavinimo licėjus (Lenkijos Respublika).
  • Maskvos Jurgio Baltrušaičio lietuvių etninės kultūros bendrojo lavinimo vidurinė mokykla Nr. 1247 (Rusijos Federacija).
  • Rygos lietuvių vidurinė mokykla (Latvijos Respublika).
  • Pelesos privati bendrojo lavinimo vidurinė mokykla lietuvių mokomąja kalba (Baltarusijos Respublika).
  • Rimdžiūnų vidurinė mokykla lietuvių dėstomąja kalba (Baltarusijos Respublika).

Lietuvos abiturientams – išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikams, vaikaičiams ir provaikaičiams, jeigu ne mažiau kaip 3 metus gyveno užsienyje ir atvykę į Lietuvą pradėjo mokytis ne ankstesnėje kaip aštuntoje klasėje, – pridedamas 1 papildomas balas

Mažiausias galimas konkursinis balas stojantiesiems į VU yra 3, o stojantiesiems į Azijos studijas (japonologiją), Biochemiją, Farmaciją, Finansų ir draudimo matematiką, Genetiką, Mediciną, Mikrobiologiją ir biotechnologiją, Molekulinę biologiją, Odontologiją, Politikos mokslus ir Skandinavistiką – 4.
Pastaba: ši konkursinio balo skaičiuoklė skirta stojantiesiems, kurie vidurinį išsilavinimą įgijo 2016 metais.

KONKURSINIS BALAS: 0.00