Ką studijuoti?

 

Vilniaus universitete vykdomos laipsnį suteikiančios studijos pirmosios, antrosios ir trečiosios pakopos lygmenyje. Universitete galima studijuoti biomedicinos, fizinių, humanitarinių, socialinių ir technologijos mokslų sričių studijų programas. Platus studijų programų spektras daugelyje mokslo krypčių siūlomas ir Universiteto doktorantams bei rezidentams.

 

 

Pirmosios pakopos studijos

Bakalauras – tai pirmasis kvalifikacinis laipsnis, pažymintis įgytą universitetinį aukštąjį išsilavinimą ir suformuotus pasirinktos studijų krypties žinių pagrindus. Bakalauro studijų apimtis yra ne mažesnė kaip 210 ir ne didesnė kaip 240 kreditų. Nuolatinės formos studijos dažniausiai trunka 4 metus. Studijos baigiamos kvalifikaciniais egzaminais ir (arba) bakalauro baigiamuoju darbu. Baigus studijas, suteikiamas atitinkamos krypties (šakos) bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Toliau studijas galima tęsti magistrantūroje.

Įstojusieji į Vilniaus universiteto pirmosios pakopos (bakalauro) studijas studijų eigoje gali rinktis gretutinių studijų programas. Tai galimybė greta pagrindinės studijų krypties (šakos) programos studijuoti kitos studijų krypties (šakos) programą ir įgyti dvigubą kvalifikacinį laipsnį.


Antrosios pakopos studijos

Magistrantūra – antrasis kvalifikacinis laipsnis, žymintis aukštąjį tam tikros mokslo krypties išsilavinimą ir pasirengimą studijuoti doktorantūroje arba užsiimti praktine veikla. Magistrantūros studijų apimtis yra ne mažesnė kaip 90 kreditų ir ne didesnė kaip 120 kreditų. Beveik pusė programos studijų apimties skiriama moksliniams tyrimams ir mokslinio tiriamojo pobūdžio baigiamajam magistro darbui. Nuolatinės formos studijos dažniausiai trunka 2 metus. Studijos baigiamos magistro baigiamuoju darbu. Baigus studijas, suteikiamas magistro kvalifikacinis laipsnis. Studijos gali būti tęsiamos doktorantūroje.


Vientisosios studijos

Vientisosios studijos apima dvi pirmąsias (pirmąją ir antrąją) studijų pakopas. Vientisųjų studijų apimtis yra ne mažesnė kaip 300 kreditų ir ne didesnė kaip 360 kreditų. Nuolatinės formos studijų trukmė siekia 5–6 metus. Baigus studijas, suteikiamas magistro kvalifikacinis laipsnis. Studijos gali būti tęsiamos doktorantūroje. Universitete vykdomos Teisės, Medicinos ir Odontologijos vientisosios studijos. Baigusieji medicinos ir odontologijos vientisąsias studijas jas gali tęsti rezidentūroje (norintys dirbti gydytojais privalo baigti šias studijas).


Universitete vykdoma Profesinių pedagoginių studijų programa Mokyklos pedagogika, skirta asmenims, turintiems aukštąjį (bakalauro arba magistro pakopos) išsilavinimą, atitinkantį bendrojo lavinimo mokyklose mokomus dalykus ir norintiems įgyti profesinę pedagogo kvalifikaciją, suteikiančią teisę dirbti mokyklose dalyko mokytojais (daugiau informacijos).

Gretutinės studijos

Vilniaus universiteto studentai gali pasirinkti gretutines studijas. Tai studijos, kai studentui sudaroma galimybė greta pagrindinės studijų krypties programos studijuoti kitos studijų krypties programą ir įgyti dvigubą kvalifikacinį laipsnį.

Registruotis į gretutines studijas reikia pirmojo kurso antrojo semestro pradžioje. Šios studijos prasideda nuo antrojo kurso trečiojo semestro. Fakultetas (padalinys), kuriame studijuosite, informuos apie aktualius gretutinių studijų pasirinkimo variantus.

Gretutines studijas gali rinktis tie studentai, kurių studijų programoje yra numatyta tokia galimybė (daugiau informacijos).

Bendrosios universitetinės studijos

Bendrųjų universitetinių studijų (BUS) tikslas – ugdyti veiklius, kūrybingus, atvirus ir tolerantiškus, plataus akiračio ir atsakingus savo šalies ir šiuolaikinės visuomenės narius, suprantančius praeities pasiekimus, šiuolaikinio pasaulio problemas bei kuriančius galimas ateities perspektyvas. Siekiama, kad kiekvienas Universiteto studentas susipažintų su įvairia tematika, kuri jam kaip asmenybei būtų naudinga, ir tai prisidėtų prie jo bendro išsilavinimo.

Bendrosios universitetinės studijos yra neatsiejama kiekvienos studijų programos dalis. Kiekvienas bakalauro studentas galės rinktis mažiausiai 3 specialiai parengtus bendrųjų universitetinių studijų dalykus po 5 kreditus iš tame semestre siūlomų BUS dalykų (modulių) sąrašo (daugiau informacijos).

Mainų galimybės

Vilniaus universitetas, siekdamas suteikti studentams universalų išsilavinimą, siūlo įvairias lavinimosi galimybes – studentai gali išvykti dalinių studijų į užsienio universitetus arba atlikti praktiką užsienio įmonėse (organizacijose). Studijų arba praktikos užsienyje metu studentai įgyja naujos akademinės patirties, susipažįsta su kitos šalies kultūra, praplečia savo karjeros galimybes.

Nuo 1999 metų Universitetas dalyvauja Erasmus, o nuo 2007 metų – Eramus Mundus mobilumo programoje. Ši programa sudaro galimybes išvykti dalinių studijų arba atlikti praktiką tiek Europos Sąjungos, tiek trečiųjų šalių universitetuose. Vilniaus universitetas yra pasirašęs apie 700 Erasmus sutarčių su daugiau nei 350 Europos aukštojo mokslo institucijų. Universitetas taip pat yra sudaręs virš 100 dvišalių sutarčių su įvairiais pasaulio universitetais (daugiau informacijos).

2016 metų studijų programų sąrašas ir kainos

Pirmosios pakopos (bakalauro) ir vientisųjų studijų programų, į kurias 2016 metais vykdomas priėmimas, sąrašas (spauskite čia)

Antrosios pakopos (magistrantūros) ir laipsnio nesuteikiančios (pedagogikos) studijų programų, į kurias 2016 metais vykdomas priėmimas, sąrašas (spauskite čia)

  1. Pagal fakultetą
  2. Pagal pavadinimą (A-Z)
  3. Pagal suteikiamą kvalifikacinį laipsnį

Chemijos ir geomokslų fakultetas

Biochemija

Chemija

Geografija

Geologija

Meteorologija ir hidrologija

Nanomedžiagų chemija

Ekonomikos fakultetas

Ekonomika DIENINIS ARBA SESIJINIS TVARKARAŠTIS

Vadybos informacinės sistemos

Vadyba ir verslo administravimas STUDIJOS DIENINIU TVARKARAŠČIU - LIETUVIŲ IR ANGLŲ KALBOMIS; SESIJINIU - TIK LIET. K.

Verslas ir teisė


Filologijos fakultetas

Anglų filologija

Ispanų filologija

Italų filologija

Klasikinė (lotynų ir senovės graikų) filologija

Lenkų filologija

Lietuvių filologija

Lietuvių filologija ir užsienio kalba  2016 M. PRIĖMIMAS NEVYKDOMAS

Prancūzų filologija

Rusų filologija

Skandinavistika   2016 M. PRIĖMIME - DANŲ, NORVEGŲ IR SUOMIŲ-ŠVEDŲ KALBŲ GRUPĖS

Vertimas   2016 M. PRIĖMIME - ANGLŲ IR ITALŲ KALBOS

Vokiečių filologija

Filosofijos fakultetas

Filosofija

Psichologija

Psichologija (turintiems aukštąjį universitetinį išsilavinimą) SESIJINIS TVARKARAŠTIS

Socialinis darbas

Socialinė politika

Sociologija

Fizikos fakultetas

Energetikos fizika

Fizika

Kompiuterinė fizika ir modeliavimas

Moderniųjų technologijų fizika ir vadyba

Taikomoji fizika

Telekomunikacijų fizika ir elektronika

Gyvybės mokslų centras

Neurobiofizika

Biologija

Ekologija

Genetika

Mikrobiologija ir biotechnologija

Molekulinė biologija

Istorijos fakultetas

Archeologija

Istorija

Kultūros istorija ir antropologija

Kauno fakultetas

Anglų ir kita užsienio kalba (švedų kalba)

Anglų ir rusų kalbos

Audiovizualinis vertimas

Ekonomika ir vadyba

Finansų ir apskaitos taikomosios sistemos

Informacijos sistemos ir kibernetinė sauga

Kultūros vadyba

Lietuvių filologija ir reklama

Programų sistemos

Verslo valdymas

Komunikacijos fakultetas

Archyvistika 2016 M.. PRIĖMIMAS NEVYKDOMAS

Kultūros informacija ir komunikacija

Kūrybos komunikacija

Leidyba ir reklama

Verslo informacijos vadyba

Žinių ir inovacijų vadyba

Žurnalistika


Matematikos ir informatikos fakultetas

Bioinformatika

Ekonometrija

Finansų ir draudimo matematika

Informacinės technologijos  DĖSTOMA LIETUVIŲ IR ANGLŲ KALBOMIS

Informatika   DĖSTOMA LIETUVIŲ IR ANGLŲ KALBOMIS

Matematika ir matematikos taikymai

Matematikos ir informatikos mokymas  2016 M. PRIĖMIMAS NEVYKDOMAS

Programų sistemos

Statistika

Medicinos fakultetas

Ergoterapija

Farmacija

Kineziterapija

Medicina

Odontologija

Visuomenės sveikata

Orientalistikos centras

Artimųjų Rytų studijos

Azijos studijos (indologija, japonologija, sinologija)


Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas

Politikos mokslai 

Teisės fakultetas

Teisė  DIENINIS ARBA SESIJINIS TVARKARAŠTIS

Užsienio kalbų institutas 

Anglų ir rusų kalbos PRIIMAMA IR LIETUVIŲ ARBA ANGLŲ KALBA VYKDOMAS STUDIJAS

Anglų ir kita užsienio (ispanų) kalba 

Anglų ir kita užsienio (prancūzų) kalba

 

Verslo mokykla 

Tarptautinis verslas

Verslo finansai

 

 

A

Anglų filologija

Anglų ir kita užsienio kalba (švedų kalba)  Kaune

Anglų ir rusų kalbos    Kaune

Anglų ir rusų kalbos (lietuvių arba anglų k.)

Anglų ir kita užsienio (ispanų) kalba

Anglų ir kita užsienio (prancūzų) kalba

Archeologija

Archyvistika 2016 m. priėmimas nevykdomas

Artimųjų Rytų studijos 

Audiovizualinis vertimas  Kaune

Azijos studijos (indologija, japonologija, sinologija)B

Biochemija

Biofizika

Bioinformatika

Biologija

C

Chemija

 

E

Ekologija

Ekonometrija

Ekonomika dieninis arba sesijinis tvarkaraštis

Ekonomika ir vadyba  Kaune

Energetikos fizika

Ergoterapija

F

Farmacija

Filosofija

Finansų ir apskaitos taikomosios sistemos Kaune

Finansų ir draudimo matematika

Fizika

G

Genetika

Geografija

Geologija

I

Informacinės technologijos (lietuvių ir anglų k.)

Informacijos sistemos ir kibernetinė sauga  Kaune

Informatika (lietuvių ir anglų k.)

Žinių ir inovacijų vadyba

Ispanų filologija

Istorija
Italų filologija

 

K

Kineziterapija

Klasikinė (lotynų ir senovės graikų) filologija

Kompiuterinė fizika ir modeliavimas

Kultūros informacija ir komunikacija

Kultūros istorija ir antropologija

Kultūros vadyba Kaune

Kūrybos komunikacija

L

Leidyba ir reklama

Lenkų filologija

Lietuvių filologija

Lietuvių filologija ir reklama Kaune

Lietuvių filologija ir užsienio kalba 2016 m. priėmimas nevykdomas

M

Matematika ir matematikos taikymai

Matematikos ir informatikos mokymas 2016 m. priėmimas nevykdomas

Medicina

Meteorologija ir hidrologija

Mikrobiologija ir biotechnologija

Moderniųjų technologijų fizika ir vadyba

Molekulinė biologija

N

Nanomedžiagų chemija

O

Odontologija

P

Politikos mokslai

Prancūzų filologija

Programų sistemos Vilniuje ir Kaune

Psichologija

Psichologija (turintiems aukštąjį universitetinį išsilavinimą) sesijinis tvarkaraštis

R

Rusų filologija

S

Skandinavistika  2016 m. priėmime - danų, norvegų ir suomių-švedų kalbų grupės

Socialinis darbas

Socialinė politika

Sociologija

Statistika

T

Taikomoji fizika

Teisė dieninis arba sesijinis tvarkaraštis

Telekomunikacijų fizika ir elektronika

Tarptautinis verslas

V

Vadyba ir verslo administravimas studijos dieniniu tvarkaraščiu - lietuvių ir anglų kalbomis; sesijiniu - tik lietuvių kalba

Vadybos informacinės sistemos

Verslas ir teisė

Verslo informacijos vadyba

Verslo valdymasKaune

Vertimas

Visuomenės sveikata

Vokiečių filologija

Verslo finansai

 

Ž

Žinių ir inovacijų vadyba

Žurnalistika

A
Anglų filologijos bakalauras

Archeologijos bakalauras

Archyvistikos bakalauras 2016 m. priėmimas nevykdomas

Artimųjų Rytų studijų bakalauras

Azijos studijų bakalaurasB
Biochemijos bakalauras

Biofizikos bakalauras

Bioinformatikos bakalauras

Biologijos bakalauras

C
Chemijos bakalauras

E
Ekologijos bakalauras

Ekonomikos bakalauras

Elektronikos inžinerijos bakalauras

Ergoterapijos bakalauras, ergoterapeutas

F

Farmacijos magistras, vaistininkas
Filosofijos bakalauras

Finansų bakalauras

Finansų ir draudimo matematikos bakalauras

Fizikos bakalauras

G
Gamtinės geografijos ir visuomenės geografijos bakalauras

Genetikos bakalauras

Geologijos bakalauras

H
Hidrometeorologijos bakalauras

I
Informacijos paslaugų bakalauras

Informatikos bakalauras

Informatikos inžinerijos bakalauras

Ispanų filologijos bakalauras

Istorijos bakalauras

Italų filologijos bakalauras

K
Kineziterapijos bakalauras, kineziterapeutas

Klasikinės filologijos bakalauras

Komunikacijos bakalauras 

Kultūros istorijos bakalauras

Kultūros vadybos bakalauras

L
Leidybos bakalauras

Lenkų filologijos bakalauras

Lietuvių filologijos bakalauras

Lingvistikos bakalauras

M
Matematikos bakalauras

Medicinos magistras, gydytojas

Mikrobiologijos bakalauras

Molekulinės biologijos bakalauras


O
Odontologijos magistras, gydytojas odontologas

P

Politikos mokslų bakalauras

Prancūzų filologijos bakalauras

Programų sistemų bakalauras

Psichologijos bakalauras

R
Rusų filologijos bakalauras

S
Skandinavistikos bakalauras

Socialinio darbo bakalauras, socialinis darbuotojas

Socialinės politikos bakalauras

Sociologijos bakalauras

Statistikos bakalauras

T
Teisės magistras

Tarptautinis verslas

V

Vadybos bakalauras

Verslo ir vadybos bakalauras

Vertimo bakalauras

Visuomenės sveikatos bakalauras

Vokiečių filologijos bakalauras

Ž
Žurnalistikos bakalauras