Ką studijuoti?

MF studentaiMagistrantūros studijų programos skiriamos pasirengti savarankiškam mokslo darbui arba kitam darbui, kurį atlikti reikia mokslo žinių ir analitinių gebėjimų. Magistrantūros studijų apimtis yra ne mažesnė kaip 90 kreditų ir ne didesnė kaip 120 kreditų. Nemaža programos dalis skiriama moksliniams tyrimams ir mokslinio tiriamojo pobūdžio baigiamajam magistro darbui. Nuolatinės formos studijos dažniausiai trunka dvejus metus, jos baigiamos magistro baigiamuoju darbu. Sėkmingai baigusieji studijas įgyja magistro kvalifikacinį laipsnį. Toliau studijas galima tęsti doktorantūroje ar įsilieti į darbo rinką.

 

Besidominčius studijomis kviečiame detaliau susipažinti su Vilniaus universiteto magistrantūros studijų programomis, vykdomomis biomedicinos, fizinių, humanitarinių, socialinių ir technologijos mokslų srityse.

 

 

  1. Pagal fakultetą
  2. Pagal pavadinimą (A-Z)
  3. Pagal suteikiamą kvalifikacinį laipsnį

Chemijos ir geomokslų fakultetas
Chemija

Geologija

Geografija ir kraštotvarka

Hidrogeologija ir inžinerinė geologija

Hidrometeorologija

Kartografija
Nanomedžiagų chemija

Ekonomikos fakultetas
Apskaita ir auditas

Bankininkystė

Ekonominė analizė ir planavimas  studijos lietuvių arba anglų kalba

Ekonominė politika

Europos ekonominės studijos

Finansai studijos lietuvių arba anglų kalba

Kokybės vadyba  studijos lietuvių arba anglų kalba, dieninis arba sesijinis tvarkaraštis

Rinkodara ir integruota komunikacija studijos lietuvių arba anglų kalba 

Rinkodaros analitika  studijos anglų kalba

Strateginis informacinių sistemų valdymas

Tarptautinio verslo ekonomika ir vadyba studijos anglų kalba

Verslo ekonomika sesijinis tvarkaraštis

Verslo procesų valdymas

Verslo vystymas sesijinis tvarkaraštis

Žmogiškųjų išteklių valdymas


Filologijos fakultetas

Anglistika studijos anglų kalba

Bendroji kalbotyra

Dalykinė (teisės) kalba  anglų arba vokiečių kalba

Intermedialios literatūros studijos  2016 m. priėmimas nevykdomas

Literatūros antropologija ir kultūra

Klasikinė filologija

Rusistika  studijos rusų kalba

Semiotika

Skandinavistika

Taikomoji kalbotyra

Vertimas (anglų, vokiečių, prancūzų, rusų kalbos)

Filosofijos fakultetas

Edukacinė ir vaiko psichologija

Edukologija

Filosofija

Klinikinė psichologija

Organizacinė psichologija

Psichologija (edukacinė / sveikatos) 2016 m. priėmimas nevykdomas

Socialinė politika

Socialinis darbas

Sociologija

Sociologija ir kriminologija

Specialioji pedagogika  2016 m. priėmimas nevykdomas

Sveikatos psichologija

Teisės psichologija


Fizikos fakultetas

Aplinkos ir cheminė fizika

Biofizika  programa vykdoma drauge su Gyvybės mokslų centru

Fizikinės technologijos ir jų vadyba

Lazerinė fizika ir optinės technologijos

Lazerinė technologija

Medžiagotyra ir puslaidininkių fizika

Optoelektronikos medžiagos ir technologijos

Telekomunikacijų fizika ir elektronika

Teorinė fizika ir astrofizika


Gyvybės mokslų centras
Aplinkotyra ir aplinkotvarka

Biochemija

Biofizika   programa vykdoma drauge su Fizikos fakultetu

Biologinė įvairovė 

Botanika 2016 m. priėmimaa nevykdomas

Ekologija

Genetika

Mikrobiologija ir biotechnologija

Molekulinė biologija

Neurobiologija 

Zoologija 2016 m. priėmimas nevykdomas

Istorijos fakultetas
Archeologija

Istorija

Paveldosauga


Kauno fakultetas

Anglų kalbotyra  2016 m. priėmimas nevykdomas

Apskaita, finansai ir bankininkystė

Audiovizualinis vertimas

Lietuvių kalbotyra 2016 m. priėmimas nevykdomas

Lietuvių literatūra

Marketingas ir prekybos vadyba

Meno vadyba studijos lietuvių /anglų kalbomis 

Tarptautinio verslo vadyba

Verslo administravimas

Verslo informacijos sistemos

Verslo informatika studijos lietuvių /anglų kalbomis 

Viešojo diskurso lingvistika 

 

Komunikacijos fakultetas
Analitinė žurnalistika

Darnaus vystymosi komunikacija

Informacijos sistemų vadyba

Komunikacijos mokslai

Paveldo informacija ir komunikacija

Ryšiai su visuomene

Tarptautinė komunikacija studijos lietuvių arba anglų kalba

Žinių vadyba ir lyderystė

Žurnalistika ir medijų edukacija sesijinis tvarkaraštis

Matematikos ir informatikos fakultetas

Ekonometrija studijos lietuvių / anglų kalbomis
Finansų ir draudimo matematika studijos lietuvių / anglų kalbomis
Informatika studijos lietuvių ir anglų kalbomis
Kompiuterinis modeliavimas  studijos lietuvių / anglų kalbomis
Matematika  studijos lietuvių ir  anglų kalbomis
Modernioji matematikos didaktika  studijos lietuvių ir anglų kalbomis
Programų sistemos  studijos lietuvių ir anglų kalbomis
Statistika studijos lietuvių ir anglų kalbomis

Medicinos fakultetas
Medicinos biologija
Medicinos fizika  2016 m. priėmimas nevykdomas
Medicinos genetika
Muzikos terapija
Visuomenės sveikata
Taikomoji fizinė veikla

 
Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas
Europos studijos: idėjos, institucijos ir ekonomika

Šiuolaikinės politikos studijos
Politika ir medijos

Rytų Europos ir Rusijos studijos  studijos anglų kalba

Tarptautiniai santykiai ir diplomatija
Viešosios politikos analizė

Teisės fakultetas
Baudžiamoji justicija

Europos Sąjungos verslo teisė
Viešoji teisė

 

Orientalistikos centras
Šiuolaikinės Azijos studijos


Religijos studijų ir tyrimų centras
Religijos studijos

 

Verslo mokykla
Kūrybinio verslo programa
Skaitmeninė rinkodara
Tarptautinio verslo finansai
Tarptautinė projektų vadyba  

A

Analitinė žurnalistika

Anglistika studijos anglų kalba

Anglų kalbotyra Kaune / 2016 m. priėmimas nevykdomas

Aplinkos ir cheminė fizika

Aplinkotyra ir aplinkotvarka

Apskaita ir auditas

Apskaita, finansai ir bankininkystė Kaune

Archeologija

Audiovizualinis vertimas  Kaune


B

Bankininkystė

Baudžiamoji justicija

Bendroji kalbotyra

Biochemija

Biofizika Fizikos fakultete

Biofizika 

Biologinė įvairovė

Botanika   2016 m. priėmimas nevykdomas

 

C

Chemija

D

Dalykinė (teisės) kalba

Darnaus vystymosi komunikacija

E

Edukacinė ir vaiko psichologija

Edukologija

Ekologija

Ekonometrija studijos  lietuvių / anglų kalbomis

Ekonominė analizė ir planavimas  studijos lietuvių arba anglų kalba

Ekonominė politika

Europos ekonominės studijos

Europos Sąjungos verslo teisė

Europos studijos: idėjos, institucijos ir ekonomika 

F

Filosofija

Finansai

Finansų ir draudimo matematika  studijos lietuvių / anglų kalbomis

Fizikinės technologijos ir jų vadyba

G

Genetika

Geografija ir kraštotvarka

Geologija

 

H

Hidrogeologija ir inžinerinė geologija

Hidrometeorologija

 

I

Informacijos sistemų vadyba

Informatika

Intermedialios literatūros studijos 2016 m. priėmimas nevykdomas

Istorija

K

Kartografija

Klasikinė filologija

Klinikinė psichologija

Kokybės vadyba dieninis arba sesijinis tvarkaraštis

Kompiuterinis modeliavimas studijos lietuvių / anglų kalbomis

Komunikacijos mokslai

Kūrybinio verslo programa

L

Lazerinė fizika ir optinės technologijos

Lazerinė technologija

Lietuvių kalbotyra Kaune

Lietuvių literatūra Kaune

Literatūros antropologija ir kultūra

M

Marketingas ir prekybos vadyba Kaune

Matematika

Modernioji matematikos didaktika

Medicinos biologija

Medicinos fizika 2016 m. priėmimas nevykdomas

Medicinos genetika

Medžiagotyra ir puslaidininkių fizika

Meno vadyba Kaune

Mikrobiologija ir biotechnologija 

Molekulinė biologija

Muzikos terapija

N

Nanomedžiagų chemija

Neurobiologija

O

Optoelektronikos medžiagos ir technologijos

Organizacinė psichologija

P

Paveldo informacija ir komunikacija

Paveldosauga

Politika ir medijos

Programų sistemos studijos lietuvių ir anglų kalbomis

Psichologija

 

R

Religijos studijos

Rinkodara ir integruota komunikacija  studijos lietuvių arba anglų kalba

Rinkodaros analitika

Ryšiai su visuomene

Rytų Europos ir Rusijos studijos  studijos anglų kalba

Rusistika   studijos rusų kalba

 

S

Semiotika

Skandinavistika

Skaitmeninė rinkodara

Socialinė politika

Socialinis darbas

Sociologija

Sociologija ir kriminologija

Specialioji pedagogika  2016 m. priėmimas nevykdomas

Statistika

Strateginis informacinių sistemų valdymas

Sveikatos psichologija

 

Š

Šiuolaikinės Azijos studijos

Šiuolaikinės politikos studijos

 

T

Taikomoji fizinė veikla

Taikomoji kalbotyra

Tarptautinė komunikacija studijos dieniniu tvarkaraščiu - lietuvių arba anglų kalbomis, sesijiniu - tik lietuvių kalba
Tarptautiniai santykiai ir diplomatija

Tarptautinio verslo ekonomika ir vadyba anglų kalba

Tarptautinio verslo vadyba Kaune

Teisės psichologija

Telekomunikacijų fizika ir elektronika

Teorinė fizika ir astrofizika

Tarptautinio verslo finansai

Tarptautinė projektų vadyba

V

Verslo administravimas Kaune

Verslo ekonomika sesijinis tvarkaraštis

Verslo informacijos sistemos  Kaune

Verslo informatika  Kaune

Verslo procesų valdymas

Verslo vystymas sesijinis tvarkaraštis

Vertimas (anglų, vokiečių, prancūzų, rusų kalbos)

Viešoji teisė

Viešojo diskurso lingvistika  Kaune

Viešosios politikos analizė

Visuomenės sveikata

 

Z

Zoologija 2016 m. priėmimas nevykdomas

 

Ž

Žinių vadyba ir lyderystė

Žmogiškųjų išteklių valdymas

Žurnalistika ir medijų edukacija sesijinis tvarkaraštis

A
Anglistikos magistras

Aplinkotyros magistras

Apskaitos magistras

Archeologijos magistras

Azijos studijų magistras

B
Bendrosios kalbotyros magistras

Biochemijos magistras

Biofizikos magistras

Biologijos magistras

Botanikos magistras  2016 m. priėmimas nevykdomas

C
Chemijos magistras

D
Dalykinės kalbos magistras

E
Edukologijos magistras

Ekologijos magistras

Ekonomikos magistras

Elektronikos inžinerijos magistras

Europos Sąjungos studijų magistras

F
Filosofijos magistras
Finansų ir draudimo matematikos magistras
Finansų magistras
Fizikos magistras

G
Genetikos magistras
Geologijos magistras


H
Hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos magistras
Hidrometeorologijos magistras

I
Informacijos paslaugų magistras

Informacijos sistemų magistras

Informatikos magistras

Istorijos magistras

K
Kartografijos magistras

Klasikinės filologijos magistras

Klinikinės psichologijos magistras

Komunikacijos magistras

Kriminologijos magistras

L
Lietuvių literatūros magistras

Lyginamosios politikos magistras

Lingvistikos magistras

Literatūrologijos magistras  2016 m. priėmimas nevykdomas

M

Matematikos magistras

Medicinos biologijos magistras

Medicinos fizikos magistras  2016 m. priėmimas nevykdomas

Medicinos genetikos magistras

Medžiagų technologijų magistras

Mikrobiologijos magistras

Molekulinės biologijos magistras

N
Neurobiologijos magistras

 

O
Organizacinės psichologijos magistras

P
Paveldosaugos magistras, Paveldosaugininkas 

Politikos mokslų magistras

Programų sistemų magistras

Psichologijos magistras

R
Reabilitacijos magistras
Religijos studijų magistras
Rinkodaros magistras
Rusistikos magistras

S
Semiotikos magistras

Skandinavistikos magistras

Socialinės politikos magistras

Socialinio darbo magistras

Sociologijos magistras

Specialiosios pedagogikos magistras 2016 m. priėmimas nevykdomas

Statistikos magistras

Sveikatos psichologijos magistrasT
Taikomosios fizinės veiklos magistras
Taikomosios kalbotyros magistras
Tarptautinės komunikacijos magistras
Teisės magistras

V
Vadybos magistras
Verslo magistras
Vertimo magistras

Verslo ir vadybos magistras
Viešosios politikos ir administravimo magistras
Viešųjų ryšių magistras
Visuomenės sveikatos magistras
Visuomeninės geografijos magistras


Z
Zoologijos magistras
2016 m. priėmimas nevykdomas


Ž
Žmonių išteklių vadybos magistras
Žurnalistikos magistras