Lietuvos chirurgija


Būtinybė Lietuvos chirurgų ir su chirurgais bendradarbiaujančių draugijų mokslinius darbus publikuoti viename periodiniame leidinyje lėmė sprendimą tęsti tokio žurnalo leidybą. Periodinio leidinio „Lietuvos chirurgija“ tikslai: supažindinti su Lietuvos ir užsienio šalių chirurgijos naujovėmis, mokslinės literatūros apžvalgomis, skelbti originalius retrospektyviuosius, perspektyviuosius, eksperimentinius ir kito pobūdžio straipsnius, pasidalyti darbo patirtimi, aprašyti retus ir ypatingus klinikinius atvejus, skelbti draugijų posėdžių medžiagą, rekomendacijas, nuomones, informaciją, recenzuoti knygas, straipsnius.

Žurnalas skiriamas ne vien tik chirurgijos profilio gydytojams. Medžiaga priimama ir spausdinama lietuvių ir anglų kalbomis. Visus straipsnius recenzuoja mokslo laipsnius turintys specialistai. Jie yra redaktorių kolegijos nariai arba konsultantai.

„Lietuvos chirurgija“ tampa oficialus Lietuvos chirurgų asociacijos, Lietuvos žaizdų gydymo asociacijos, Lietuvos ambulatorinės chirurgijos draugijos, Lietuvos endoskopuotojų draugijos, Lietuvos krūtinės ir širdies chirurgijos draugijos, Lietuvos koloproktologų draugijos, Lietuvos kraujagyslių chirurgų draugijos, Lietuvos minimaliai invazinės chirurgijos draugijos, Lietuvos neurochirurgų draugijos, Lietuvos onkologų draugijos, Lietuvos patologų draugijos, Lietuvos plaštakos chirurgijos ir reabilitacijos draugijos, Lietuvos traumatologų ir ortopedų draugijos, Lietuvos urologų draugijos, Lietuvos vaikų chirurgų draugijos, Lietuvos veido ir žandikaulių chirurgų draugijos, Lietuvos vertebrologų draugijos, Vilniaus chirurgų draugijos, Kauno krašto chirurgų draugijos, Klaipėdos krašto chirurgų draugijos, Šiaulių krašto chirurgų draugijos, Panevėžio krašto chirurgų draugijos žurnalas. Jis yra atviras ne tik chirurginio profilio, bet ir visoms draugijoms, medikams, bendradarbiaujantiems su chirurgais. Leidinys yra registruotas recenzuojamas periodinis Lietuvos Respublikos mokslo žurnalas.

 

Lithuanian Surgery

is a peer-reviewed journal of the Association of Lithuanian Surgeons, the Lithuanian Association for Wound Care, the Lithuanian Association for Ambulatory Surgery, the Lithuanian Society of Endoscopists, the Lithuanian Society of Cardiothoracic Surgeons, the Lithuanian Society of Coloproctologists, the Lithuanian Society of Vascular Surgeons, the Lithuanian Society for Minimal Invasine Surgery, the Lithuanian Society of Neurosurgeons, the Lithuanian Society of Oncologists, the Lithuanian Society of Pathologists, the Lithuanian Society for Hand Surgery and Hand Rehabilitation, the Lithuanian Society of Traumatologists and Orthopedic Surgeons, the Lithuanian Society of Urologists, the Lithuanian Society of Paediatric Surgery, the Lithu­anian Society of Maxillofacial Surgeons, the Lithuanian Society of Vertebrologists, Vilnius Surgical Society, Kaunas Region Surgical Society, Klaipėda Region Surgical Society, Šiauliai Region Surgical Society, Panevėžys Region Surgical Society. It has been designed to meet the need for a rapid spreading of new and important information on the theory and practice of surgery and related sciences. The journal provides a rapidpublication of original papers that contribute to knowledge in the fields of clinical surgery, experimental surgery and related sciences.

The contributions are accepted in Lithuanian and English. The journal “Lietuvos chirurgija” is an of
ficial periodical quarterly scientific publication of the Lithuanian Republic. Selection of papers for publication is based on the opinion of highly qualified reviewers who are supporters, consultants or members of the Editorial Board and the International Advisory Board.