Teisė

Konstitucionalizmo idėjaKonstitucionalizmo idėja, bendroji Europos teisė ir Lietuvos konstitucinė tradicija
Recenzuotų mokslinių straipsnių
Sudarytojai Jevgenij Machovenko, Indrė Isokaitė

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2016. – 292 p.
ISBN 978-609-459-648-3

Rinkinys sumanytas 2015 metų vasario 4-ąją vykusios konferencijos ,,Konstitucijos idėja, bendroji Europos teisė ir Lietuvos konstitucinė tradicija“, kurią organizavo Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Viešosios teisės katedra, pranešimų pagrindu. Jį darniai papildė kitų Teisės fakulteto Viešosios teisės katedros mokslininkų darbai.
Publikuojamuose straipsniuose į konstitucinės teisės klausimus siekta pažvelgti trejopai: per konstitucionalizmo, kaip tvarkos (sąrangos) idėjos, atsiradimo, Europos ius commune ir Lietuvos konstitucinės tradicijos prizmę. Ši trinarė struktūra subtiliai sujungia darbus, kurie, iš pažiūros būdami gana skirtingi, iš tiesų sudaro darnią visumą, nes visi yra vienijami Konstitucijos, kaip aukščiausiosios tvarkos (viršiausio teisiškumo mato), sampratos. Rinkinys skiriamas dideliam skaitytojų ratui – kons­titucinės teisės, teisės istorijos, lyginamosios teisėtyros ir kitų teisės sričių tyrėjams bei studentams, kitų mokslų atstovams (istorikams, filosofams ir kt.), taip pat visiems besidomintiems konstitucionalizmo Lietuvoje raida.


Civil procedureIntroduction to European civil procedure
Study material
Vigita Vėbraitė
Translated into Russian by Victor Terekhov 

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2014. – 248 p.
ISBN 978-609-459-322-2

Mokymo priemonė anglų kalba „Introduction to European civil procedure“ ir šios mokymo priemonės vertimas į rusų kalbą yra daugiausia skirta užsienio teisės studentams, kurie atvyksta į Lietuvą studijuoti teisę ir pasirenka Europos Sąjungos civilinio proceso kursą, tačiau leidinys turėtų būti naudingas ir teisės praktikams, kitiems asmenims, kurie domisi Europos Sąjungos teise, įvairiais jos aspektais. Mokymo priemonėje yra analizuojami pagrindiniai ES reglamentai, kurie reguliuoja ES civilinį procesą, jų raida bei šios teisės šakos perspektyvos ateityje. Be to, yra pridėti svarbiausi Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimai anglų kalba, kurie yra susiję su aptariamais teisės aktais. 


Procedurinis teisingumas-ValickasProcedūrinis teisingumas ir žmonių pasitikėjimas teisėsaugos pareigūnais bei institucijomis 
Monografija
Gintautas Valickas, Viktoras Justickis, Kristina Vanagaitė, Ksenija Voropaj

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2013. – 388 p.
ISBN 978-609-459-193-8

Monografijoje analizuojami pastaruoju metu įvairiose šalyse atlikti procedūrinio teisingumo tyrimai, žmonių pasitikėjimas teisėsaugos pareigūnais ir institucijomis. Nagrinėjama, kaip mūsų šalies nuteistieji, nusikaltimo aukos, vairuotojai, studentai ir kiti tiriamieji vertina teisėjų ir policijos pareigūnų elgesį, teisėsaugos institucijas ir įstatymus. Atskleidžiamas teisėsaugos pareigūnų elgesio ir procedūrinio teisingumo reikalavimų atitikimas, pareigūnų elgesio pokyčiai (lyginami 2004 ir 2011 metų tyri­mo rezultatai), pateikiamos rekomendacijos, kaip reikėtų didinti teisėsaugos pareigū­nų elgesio atitiktį procedūrinio teisingumo reikalavimams.
Monografija skiriama psichologams, teisininkams, kriminologams, sociologams, so­cialiniams darbuotojams.


Teisesaugos profiliaiPasitikėjimo Lietuvos teisėsauga profiliai
Monografija
Aleksandras Dobryninas (sudarytojas), Anna Drakšienė, Vladas Gaidys, Eglė Vileikienė, Laima Žilinskienė

Vilniaus universiteto leidykla, 2012. – 416 p.
ISISBN 978-609-459-137-2

Monografijoje pristatomi teoriniai, socialiniai, teisiniai ir istoriniai pasitikėjimo Lietuvos teisėsauga ir jos patikimumo aspektai. Analizuojami apibendrinti empiri­niai duomenys, surinkti 2011–2012 metais atliekant mokslinio projekto „Lietuvos gyventojų pasitikėjimas teisėsaugos institucijomis ir jį lemiantys veiksniai“ kokybi­nius ir kiekybinius tyrimus. Monografija skiriama kriminologams, teisininkams, so­ciologams, teisėsaugos institucijų atstovams, visiems besidomintiems kriminalinės justicijos klausimais.


vu_teises_fakultVILNIAUS UNIVERSITETO TEISĖS FAKULTETAS 1641-2007 METAIS
Monografija
Jevgenij Machovenko, Mindaugas Maksimaitis

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008, p. 431
ISBN 978-9955-33-252-7

Monografijoje atsispindi natūralus dabartinio Vilniaus universiteto Teisės fakulteto kolektyvo noras save pamatyti visos Universiteto ir Lietuvos teisinės sistemos istorijos kontekstu, dar kartą pajusti senųjų tradicijų skonį. Chronologiškai ir išsamiai nagrinėjama teisės studijų Vilniaus universitete istorija nuo jų įtraukimo į Universiteto programas iki 2007 metų imtinai.