Pranešimas apie Vilniaus universiteto tarybos posėdį

Kovo 25 dieną (trečiadienį), 15 valandą, Centrinių rūmų 238 auditorijoje įvyks Vilniaus universiteto tarybos posėdis.

 

Numatoma tokia posėdžio darbotvarkė:

1. Artimiausių darbų ir planuojamų priimti sprendimų aptarimas su išrinktuoju rektoriumi prof. Artūru Žukausku.

2. Kiti klausimai.