Renginiai

Informacinis seminaras pareiškėjams, ketinantiems teikti paraiškas pagal priemonę „Studijų kokybės gerinimas“

2017-06-12 10:13

Europos socialinio fondo agentūra į seminarą kviečia būsimus pareiškėjus (asociacijas, vienijančias įmones, kuriose studentas galėtų atlikti praktiką; asociacijas, vienijančias įmones arba jungiančias asmenis profesiniu ir bendros veiklos pagrindu; Lietuvos aukštąsias mokyklas), ketinančius teikti paraiškas pagal priemonę „Studijų kokybės gerinimas“.

Šios priemonės tikslas – studijų kokybės gerinimas. Kvietimas teikti paraiškas paskelbtas 2017 m. gegužės 23 d. Paraiškų teikimo terminas – 2017 m. liepos 24 d. Plačiau…


Informaciniai renginiai būsimiems pareiškėjams, ketinantiems teikti paraiškas studentų gebėjimų ugdymui vykdant tyrimus semestro metu (I-asis kvietimas teikti paraiškas)

2017-06-06 07:58

Lietuvos mokslo taryba organizuoja informacinius praktinius seminarus būsimiems pareiškėjams pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“ poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant tyrimus semestro metu“   (I-asis kvietimas teikti paraiškas). Renginiuose bus pristatoma bendroji I-ojo kvietimo pagal poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant tyrimus semestro metu“  informacija pareiškėjams, reikalavimai projekto išlaidų tinkamumui, fiksuotieji įkainiai, paraiškos dėl projekto finansavimo pildymas.

Informaciniai renginiai vyks Kaune birželio 14 d. (pradžia 9.45 val.) ir Vilniuje birželio 15 d. (pradžia 9.00 val.).

Norinčius dalyvauti informaciniuose renginiuose maloniai prašome registruotis iki birželio 12 d. čia.


Seminaras Vilniuje pareiškėjams pagal priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai“

2017-06-06 07:53

Birželio 12 d. Lietuvos mokslo taryboje, Gedimino pr. 3, Vilnius, Lietuvos mokslo taryba organizuoja informacinį praktinį seminarą būsimiems pareiškėjams pagal priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai“ (I-asis kvietimas teikti paraiškas).

Seminare bus: Bendroji I-ojo kvietimo pagal veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai“ informacija pareiškėjams. Valstybės pagalba. Projekto biudžetas. Supaprastinimai: fiksuotieji įkainiai ir fiksuotosios normos. Paraiškos dėl projekto finansavimo pildymas.

Registracija į seminarą yra privaloma. Registruotis galite iki 2017 m.birželio 7 d. čia.


Programos „Horizontas 2020“ srities „Kompetencijos sklaida ir dalyvavimo plėtra“ informacinė diena

2017-06-06 07:50

Birželio 7 d. Lietuvos mokslo taryba kviečia į programos „Horizontas 2020“ srities „Kompetencijos sklaida ir dalyvavimo plėtra“ (WIDESPREAD) informacinę dieną, ji skirta dviem Europos Komisijos kvietimams teikti paraiškas paramai gauti: „ERA Chairs“ ir „Twinning“. Renginyje taip pat bus apžvelgtas Lietuvos tyrėjų dalyvavimas WIDESPREAD kvietimuose, pateikti praktiniai patarimai rengiantiems paraiškas.

Renginys vyks (Lietuvos mokslo taryboje, Gedimino pr. 3, Vilnius), 10 val. Trukmė – 2 val. Maloniai prašome registruotis iš anksto elektroniškai iki birželio 5 d.


Technologinės plėtros projektai – galimybė kurti technologijas

2017-06-06 07:48

Birželio 6 d. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kviečia į seminarą, kurio metu bus pristatyta nauja priemonė, finansuojanti technologinės plėtros projektus. Seminaro dalyviai bus supažindinti su dalyvavimo, finansavimo ir vertinimo taisyklėmis siekiant teikti paraiškas technologinės plėtros projektų konkursui. Kartu bus pristatyta pelno mokesčio lengvatos įmonėms. Plačiau…


Kvietimas į seminarą „Klasterių ateities perspektyvos“

2017-05-25 09:49

Gegužės 30 d. 10 val. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kviečia į renginį „Klasterių ateities perspektyvos“, kurio metu bus steigėjams, partneriams, mokslo ir studijų institucijų, verslo, klasterių atstovams ir plačiajai visuomenei pristatoma nauja MITA vykdoma iniciatyva ClusterFY. Renginio vieta: MITA, 1 salė (A. Goštauto g. 12-219, Vilnius).

Renginio metu VERSLO, MOKSLO, VIEŠOJO sektoriaus atstovai galės pateikti įvairius siūlymus dėl klasterių tolimesnės ateities ir politikos tobulinimo. Plačiau…

Registracija į renginį


Mokymai Vilniaus universiteto darbuotojams, ketinantiems teikti paraiškas pagal paskelbtus kvietimus ,,Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai“ Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01 ir „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“ Nr. 01.2.2-CPVA-K-703-02

2017-05-17 09:10

Vilniaus universiteto Plėtros departamentas ir Mokslo ir inovacijų direkcija kviečia į mokymus Vilniaus universiteto darbuotojus, ketinančius teikti paraiškas pagal paskelbtus kvietimus ,,Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai“ Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01 ir „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“ Nr. 01.2.2-CPVA-K-703-02.

Mokymų metu:

  1. Aptarsime abiejų kvietimų teikti paraiškas finansavimo sąlygas, atliksime jų palyginimą.
  2. Analizuosime biudžeto sudarymą, išlaidų pagrindimą.

Mokymai vyks 2017 m. gegužės 29 d. 15 val. VU bibliotekos MKIC salėje, Saulėtekio al. 5. Renginio trukmė – apie 2 val.

Registracija į mokymus vykdoma adresu laura.zebleckiene@cr.vu.lt.


Mokymai pareiškėjams

2017-05-17 09:02

Centrinė projektų valdymo agentūra kartu su Švietimo ir mokslo ministerija kviečia į mokymus pareiškėjams, teiksiantiems paraiškas pagal  01.2.2-CPVA-K-703 priemonės „KOMPETENCIJOS CENTRŲ IR INOVACIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ PERDAVIMO CENTRŲ VEIKLOS SKATINIMAS“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2. Plačiau…

Mokymai vyks gegužės 23 dieną Vilniuje. Mokymų vieta bus tikslinama. Registracija į mokymus.


„Horizontas 2020“ srities „Europos mokslo taryba“ informacinė diena

2017-05-17 09:00

Lietuvos mokslo taryba kviečia š. m. gegužės 22 d. (Lietuvos mokslo taryboje, Gedimino pr. 3, Vilnius) dalyvauti programos „Horizontas 2020“ srities „Europos mokslo taryba“ (EMT) informacinėje dienoje. Renginio metu bus pristatomas kvietimas teikti paraiškas EMT paramai gauti patyrusių tyrėjų mokslinei tiriamajai veiklai vykdyti (EMT dotacijos patyrusiems). Pagrindinis šios EMT finansavimo schemos tikslas – remti aukštos kokybės jau pripažintų ir savarankiškų mokslininkų projektus. Plačiau…


Seminaras Vilniuje pareiškėjams pagal priemonės nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“ (I-asis kv. teikti paraiškas)

2017-04-25 10:34

Lietuvos mokslo taryba organizuoja informacinį praktinį seminarą būsimiems pareiškėjams pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“ (I-asis kvietimas teikti paraiškas).

Seminaro programa rasite čia…

Seminaras vyks 2017 m. balandžio 27 d. Lietuvos mokslo taryboje, Gedimino pr. 3, Registruotis galite iki 2017 m. balandžio 24 d. adresu  http://www.lmt.lt/lt/renginiai/2017-04-27.