Apie studijas

Vilniaus universitete vykdomos laipsnį suteikiančios studijos pirmosios, antrosios ir trečiosios pakopos lygmenyje. Universitete galima studijuoti biomedicinos, fizinių, humanitarinių, socialinių ir technologijos mokslų sričių studijų programas - 2016 m. buvo vykdomas priėmimas į 76 bakalauro ir vientisųjų studijų programas su skirtingu valstybiniu kodu (iš viso net 87 studijų programos pasirinkimai) ir 106 magistrantūros studijų programas, yra net 29 mokslo krypčių doktorantūros programos bei 63 medicinos ir odontologijos rezidentūros programos.

Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre registruotų universiteto studijų programų akdreditavimo terminai.

Įstojusieji į Vilniaus universiteto pirmosios pakopos (bakalauro) studijas gali rinktis gretutinių studijų programas. Tai galimybė greta pagrindinės studijų krypties (šakos) programos studijuoti kitos studijų krypties (šakos) programą ir įgyti dvigubą kvalifikacinį laipsnį.

Universitete vykdoma Mokyklos pedagogikos profesinių pedagoginių studijų programa, kurią baigus suteikiama pedagogo profesinė kvalifikacija. Laipsnio nesuteikiančios studijos taip pat yra Medicinos ir Odontologijos rezidentūra.

Universitete plėtojamos mokymosi visą gyvenimą programos, skirtos universitetų ir kolegijų absolventams keisti ar papildyti jau įgytą kvalifikaciją bei asmenims, siekiantiems jos tobulinimo.

Daugiau apie: