Siekiantiems magistro

Papildomosios studijos – tai studijos, skirtos asmenims, kurių turimas aukštasis išsilavinimas yra nepakankamas tolesnėms pageidaujamos krypties (šakos) aukštesnės pakopos arba vientisosioms studijoms.

 

Papildomosios studijos organizuojamos, kai:

  • Pasirinkta magistrantūros studijų kryptis nesutampa su asmens baigtų universitetinių pirmosios pakopos studijų pagrindine arba gretutine kryptimi, išskyrus atvejus, kai Universiteto Senatas yra priėmęs nutarimą, kad šias pirmosios pakopos universitetines studijas baigusiam stojančiajam į konkrečias studijų programas pakanka nustatyto pobūdžio ir trukmės praktinės veiklos patirties;
  • Asmuo yra baigęs kolegines studijas.

 

Dėl konkrečios informacijos prašome kreiptis į atitinkamą VU padalinį.

 

Vilniaus universitete vykdomos šios papildomųjų studijų programos:

 

EKONOMIKOS FAKULTETAS

 

FILOLOGIJOS FAKULTETAS

 

GAMTOS MOKSLŲ FAKULTETAS

 

KAUNO HUMANITARINIS FAKULTETAS

 

KOMUNIKACIJOS FAKULTETAS

 

MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS

 

MEDICINOS FAKULTETAS

 

TEISĖS FAKULTETAS