Praktika

Praktika – tai VU studijų programos dalis, kurios metu studento žinios, kompetencijos ir gebėjimai įtvirtinami, pritaikomi ir tobulinami praktinėje profesinėje veikloje. Studentų praktikai vadovauja universiteto dėstytojai arba dėstytojai ir praktikos vadovai įmonėje. Tokia studijų forma suteikia studentams galimybę papildyti teorinį mokymąsi su karjera susijusia patirtimi.

Vilniaus universitete studentams sudaromos galimybės atlikti mokomąją, profesinę ir mokslinę praktiką


Mokomoji ir profesinė praktika

Mokomoji praktika gali būti studijų programos sudedamoji dalis, kurios metu studentas praktikantas tęsia dalyko studijas, arba studijų programos specialaus lavinimo dalykas, kurio metu studentas praktikantas susipažįsta su specialybės praktine veikla, formuoja įgūdžius, gilina teorines žinias.

Profesinė praktika – tai studijų programos dalis, kurios metu studentas praktikantas įtvirtina ir tobulina bendrąsias studijų programoje įgytas programos pagrindų ir specialaus lavinimo žinias, kompetencijas ir gebėjimus praktinėje profesinėje veikloje. Studentai gali pasinaudoti galimybe profesinę praktiką atlikti užsienyje pagal ES aukštojo mokslo programas.

Praktikos organizavimo, finansavimo, priežiūros ir vertinimo tvarką reglamentuoja Praktikos reglamentas, o taip pat fakultetų (padalinių) praktikos nuostatai (dėl jų prašome kreipkitės į studijų programą kuruojančią katedrą arba padalinio dekanatą).

Studento praktikos atlikimo tam tikroje įstaigoje ar įmonėje juridinis pagrindas - Universiteto, praktikos bazės ir studento trišalė praktinio mokymo sutartis. Prieš atlikdamas praktiką, sutartį, derindamas su praktikos vadovu, pildo studentas ir suderintą su praktikos vadovu teikia fakulteto dekanui (padalinio vadovui) tvirtinti.

Kilus klausimams dėl praktikos, prašome kreiptis į fakulteto (padalinio) studijų programą kuruojančią katedrą. 

↑ Į viršų


Mokslinė praktika ir moksliniai tyrimai

Studentai gali dalyvauti ir mokslinėje praktikoje. Mokslinė praktika yra Lietuvos mokslo tarybos ir Švietimo ir mokslo ministerijos projektas, kurio tikslas – skatinti akademinį Lietuvos jaunimą domėtis moksliniais tyrinėjimais, atskleisti mokslininko profesijos bei mokslininko karjeros perspektyvas, sudaryti galimybę įvairių Lietuvos regionų bei aukštųjų mokyklų studentams susipažinti su vykdomais moksliniais tyrimais, atliekamais geriausiose Lietuvos mokslininkų grupėse, kolektyvuose ir centruose.

Lietuvos mokslo tarybos vykdomas "Studentų mokslinės veiklos skatinimas" projektas, kurio dalis yra studentų mokslinė praktika, 2010 m. pasipildė naujomis veiklomis - studentų moksliniais darbais ir doktorantų vizitais į užsienio mokslo centrus.

Mokslinės praktikos ir mokslinių tyrimų metu studentai gauna finansinę paramą - stipendiją.

Kviečiame pasirašyti sutartis studentus, kurių kartu su VU mokslininku pateikta paraiška studentų moksliniams tyrimams 2015 m. pavasarį laimėjo konkursą finansavimui gauti.

Mokslinių tyrimų sutartį – BFTŽ arba HSM srities (3 egzempliorius), pažymą apie studijas ir projekto dalyvio anketą iki š.m. kovo 6 d. prašome pristatyti į VU Studijų direkciją adresu Saulėtekio al. 9, Vilnius, III rūmai, 104 kab. (Karjeros centro patalpos)

Kad teisingai užpildytumėte visus reikiamus dokumentus, pasinaudokite atmintine.

↑ Į viršų


Konsultuokis

Studentų praktikas ir tyrimus koordinuoja Vilniaus universiteto Studijų direkcija.

Kilus klausimams dėl studentų mokomosios ar profesinės praktikos, prašome kreiptis į Justiną Garbauskaitę-Jakimovską tel. (8 5)  236 6255 arba el. paštu

Kilus klausimams dėl studentų mokslinės praktikos ir mokslinių tyrimų, prašome kreiptis į Giną Jagelavičiūtę tel. (8 5)  236 6011 arba el. paštu .

↑ Į viršų