Erasmus

©Faculty of  Philosophy

ERASMUS programos tikslas - stiprinti europinį bendradarbiavimą aukštojo mokslo srityje, skatinti, studentų ir personalo mobilumą, aukštojo mokslo institucijų ir įmonių bendradarbiavimą.

Vilniaus universiteto Erasmus ID numeris: LT VILNIUS01,
Erasmus chartijos numeris: 63543-IC-1-2007-1-LT-ERASMUS-EUCX-1.

ERASMUS programos veiklos

ERASMUS programa remia šias veiklas:

  • studentams: mobilumą studijoms, mobilumą praktikoms, dalyvavimą intensyviuose kalbos kursuose, intensyviose programose;
  • personalui: mobilumą dėstymui, mobilumą mokymams, intensyvių programų organizavimą, parengiamuosius vizitus, daugiašalius projektus. 
Šalys, kuriose vykdomos programos veiklos

ERASMUS programoje gali dalyvauti 27 ES šalių, taip pat Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos, Turkijos, Šveicarijos ir Kroatijos aukštųjų mokyklų studentai ir personalas.

Partnerystė

ERASMUS programa veikia dvišalių partnerystės sutarčių tarp bendradarbiaujančių universitetų pagrindu. Dvišalėse sutartyse numatomas studijoms vykstančių mainų studentų lygis, studijų kryptys, srautai, dėstytojų/personalo mainų trukmė ir srautai.

Informacija apie VU ERASMUS programos partnerius rasite čia.

ERASMUS statistika (2011-2012 m.m.)

Vilniaus universiteto dalyvavimas ERASMUS mobilumo veiklose 2011-2012 m.m.:

Veikla Dalyvių skaičius
ERASMUS studijos 487 studentai
ERASMUS praktika 102 studentai
ERASMUS dėstymo vizitai

68 dėstytojai dėstė užsienio aukštojo mokslo institucijose
18 užsienio įmonių darbuotojų dėstė VU

ERASMUS mokymosi vizitai

39 darbuotojai stažavosi užsienio įmonėse
32 darbuotojai stažavosi užsienio aukštojo mokslo institucijose

EILC 51 studentas