#PaskutinisPrioritetas

Vyriausybei nevykdant pažadų dėl papildomų lėšų skyrimo dėstytojų, mokslininkų ir neakademinių darbuotojų atlyginimams didinti nuo sausio 1 d., Vilniaus universitetas gruodžio 5-6 dienomis stabdo savo veiklą ir skelbia šiuos reikalavimus:

 1. 2020 m. valstybės biudžete numatyti lėšas, skirtas dėstytojų ir mokslininkų atlyginimams didinti bent 20 %
 2. Sukurti strategiją, kuria iki 2023 m. akademiniai ir aukštos kvalifikacijos neakademiniai darbuotojai uždirbtų ne mažiau kaip 1,5 vid. darbo užmokesčio:
  1. Pradedantys mokslininkai 1,5 – 2 VDU
  2. Mokslo darbuotojai, asistentai 2 – 2,5 VDU
  3. Vyresn. mokslo darbuotojai, docentai 3 – 4 VDU
  4. Vyr. mokslo darbuotojai, profesoriai 3,5 – 4 VDU
  5. Priedai ir priemokos nesudarytų daugiau kaip 10 % bazinio metinio atlyginimo
  6. Atlyginimai būtų indeksuojami augant ekonomikai

 3. 2020 m. valstybės biudžete numatyti lėšas neakademinio personalo atlyginimų didinimui, kad jis atitiktų darbo rinkos medianą
 4. 2020 m. valstybės biudžete numatyti lėšas skatinamųjų stipendijų studentams kėlimui
 5. Turėti tvarią mokslo tyrimų finansavimo strategiją įgyvendinant Europos Komisijos ir EBPO rekomendacijas (bent 3 % BVP)
 6. Įtraukti mokslininkus ir kitus viešojo sektoriaus atstovus į mokesčių ir biudžeto politikos formavimą
 7. Pripažinti mokslo ir studijų kuriamą vertę kuriant šalies gerovę
 8. Formuoti sąžiningą, skaidrią ir subalansuotą viešojo sektoriaus atlyginimų politiką pagal kompetencijas ir atsakomybes