VU Teisės fakulteto Alumni draugijai – 10 metų!

Susitikimas su Lietuvos Respublikos premjeru Algirdu Butkevičiumi, 2013 m., VU TF Alumni auditorija. Draugijos archyvo nuotr.Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Alumni draugija – tai Vilniaus universiteto Teisės fakulteto auklėtinių asociacija, kurios siekis – palaikyti tvirtus fakulteto absolventų tarpusavio ryšius ir ryšius su Alma Mater, prisidėti prie Teisės fakulteto veiklos vykdymo ir plėtros, tobulinti Teisės fakulteto auklėtinių bendruomenės profesinius gebėjimus. Draugija vykdo švietėjiškus, profesinių gebėjimų tobulinimo, mokslo ir studijų plėtros projektus, teikia finansinę paramą Vilniaus universiteto Teisės fakultetui, jo studentams, studentų organizacijoms ir mokslo renginiams. VU TF Alumni draugija, įsteigta 2003 m. – pirmoji absolventų draugija Vilniaus universitete. Šiuo metu draugija vienija apie du šimtus narių, gyvenančių ir dirbančių įvairiuose Lietuvos miestuose.  

Idėja suburti Teisės fakulteto absolventus kilo tuometiniam fakulteto dekanui profesoriui Vytautui Nekrošiui. „Geras verslininkas yra tas, kuris ne tik dirba, bet ir klauso“, – sako profesorius, prisimindamas viešnagę Vokietijoje, Frankfurto universiteto Teisės fakultete.

Kolegų patirtis bendradarbiaujant su Alumni draugija, telkiant absolventus ir subrandino mintį inicijuoti analogiškos draugijos steigimą Vilniuje. Profesoriui pavyko suburti bendraminčius Teisės fakulteto absolventus ir 2003 m. birželio 20 d. buvo pasirašyti Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Alumni draugijos, pirmosios Vilniaus universitete, steigimo dokumentai. Draugijoje tuo metu buvo apie trisdešimt narių. Teisės fakulteto iniciatyva ir sėkminga naujai susikūrusios Alumni draugijos veikla paskatino ir kitų fakultetų alumnus burtis į draugijas. „Čia tai mes aplenkėme fizikus“, – juokiasi profesorius V. Nekrošius. Tik 2004 m. buvo įkurtos Fizikos, Ekonomikos, Istorijos ir Komunikacijos fakultetų alumnų draugijos, o vėliau ir kitų fakultetų draugijos.

 

Nuo pat įsteigimo Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Alumni draugija pradėjo aktyvų bendradarbiavimą su fakultetu, organizavo švietėjiškus renginius. Profesorius V. Nekrošius, apžvelgdamas fakulteto Alumni draugijos veiklos dešimtmetį, džiaugiasi, kad „mūsų fakulteto Alumni draugijos veikla tapo platesnė ir siekianti įvairesnių tikslų, susiformavo tradicijos“. Pirmoji Alumni taryba, vadovaujama tuometinio Apeliacinio teismo pirmininko Vyto Miliaus, suformavo pagrindines draugijos veiklos kryptis, kurios sėkmingai plėtojamos ir dabar. Teisės fakulteto Privatinės teisės katedros doc. dr. Rimantas Simaitis, pirmasis Alumni valdybos pirmininkas, ir iki šiol yra aktyvus valdybos narys, koordinuojantis labai reikšmingą veiklos sritį – paramą Teisės fakulteto studentų organizacijoms.

 TF SMD konferencija „Bendradarbiavimas su Teisės fakultetu, visokeriopa parama fakulteto akademinei bendruomenei, alumnų dalyvavimas sprendžiant strateginius fakulteto klausimus išliko vienu iš svarbiausiu prioritetų“, – teigia dabartinis Alumni tarybos pirmininkas Virginijus Adutavičius. Teisės fakulteto dekanas prof. Tomas Davulis pažymi, kad Alumni draugija – svarbus fakulteto socialinis partneris, dalyvaujantis įvairių fakulteto darbo grupių veikloje, teikiantis finansinę paramą – įrengta Alumni auditorija, finansuojama mokslinių leidinių leidyba, įvairūs renginiai. Teisės fakulteto alumnai dalyvauja atliekant fakultetų išorinio ir vidinio vertinimo, studijų kokybės tyrimus, pataria fakulteto strateginio planavimo ir biudžeto formavimo klausimais.

Ypatingas dėmesys skiriamas fakulteto studentų motyvacijos ir skatinimo priemonių įgyvendinimui, skiriant vardines stipendijas studentams ir institucinę paramą fakulteto studentų mokslinei draugijai.

Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Alumni draugija, siekdama skatinti pažangius ir fakulteto studentų mokslinėje veikloje puikius rezultatus demonstruojančius studentus ir paremti fakulteto studentus, kurių materialinė padėtis yra sunki, įsteigė Teisės fakulteto Alumni draugijos vardines stipendijas: prof. Jono Žeruolio stipendiją už pažangumą ir puikius rezultatus Teisės fakulteto studentų mokslinėje veikloje ir prof. Vlado Pavilonio stipendiją socialiai remtiniems ir pažangiems studentams. Šių stipendijų reikšmingumą puikiai atspindi VU TF absolventės, dabar fakulteto doktorantės, 2010 m. prof. J. Žeruolio stipendininkės VU TF Alumni Tarybos pirmininkas Virginijus Adutavičius, valdybos pirmininkė Živilė Mikėnaitė ir prof. Vytautas Nekrošius su draugijos stipendininke. 2010 m., draugijos archyvo nuotr.Mildos Markevičiūtės žodžiai: „Neneigsiu, kad stipendijos suteikimą priėmiau kaip didžiulį įvertinimą ir patikinimą, jog einu tinkama linkme, tačiau asmeniškai kartu jis reiškė ir įpareigojimą, kad nuo to momento profesinio tobulėjimo kelyje ir vykdomoje akademinėje veikloje nebegali pasitaikyti vadinamųjų „studentiškų“ klaidų. Taigi gauta stipendija atėjo kartu su paskatinimu ir atsakomybe neapleisti vykdomų veiklų visose srityse, ir ypač SMD.“

Studentų mokslinė draugija visų pirma užsiima akademine veikla, tačiau konferencijų organizavimas ir ypač leidinio pagal studentų parengtus straipsnius leidyba reikalauja daug materialinių bei organizacinių sąnaudų. „Todėl visokeriopa Alumni parama išsprendžia minėtus sąnaudų klausimus: SMD veiklos vykdymo pradžioje tik su VU TF Alumni pagalba pavyko parengti ir išleisti pirmuosius studentų straipsnių leidinius“, – teigia M. Markevičiūtė.

Svarbi ir kita Teisės fakulteto Alumni draugijos veiklos sritis – fakulteto absolventų tarpusavio ryšių stiprinimas. „Norisi, kad draugija būtų gyvybinga, kad žmonėms renginiuose būtų ne tik įdomu, bet ir naudinga profesinių gebėjimų tobulinimo, pažintiniu ar kitais požiūriais“, – sako Alumni tarybos pirmininkas V. Adutavičius. Per draugijos veiklos dešimtmetį buvo surengta daug susitikimų ir diskusijų su teisės institucijų vadovais, ministrais, politikais, kultūros, meno ir mokslo veikėjais. Visiems įsiminė susitikimas su Susitikimas su Jo Ekselencija Prezidentu Valdu Adamkumi 2012 m. Draugijos archyvo nuotr.Jo Ekscelencija Prezidentu Valdu Adamkumi, per kurį diskutuota Lietuvos politinio ir ekonominio gyvenimo aktualijomis. Ypač reikšmingas buvo susitikimas su Lietuvos Respublikos Ministru Pirmininku Algirdu Butkevičiumi – Teisės fakulteto Alumni draugijos kvietimu premjeras apsilankė fakultete, bendravo su alumnais ir fakulteto akademine bendruomene. O kasmetiniai susitikimai su Druskininkų meru Ričardu Malinausku, kuriuose pristatoma kurorto plėtros vizija ir įgyvendinti projektai, jau tapo tradiciniai.

Be abejonės, organizuojami ir kultūriniai pažintiniai renginiai, ekskursijos. Aplankyti Latvijos nacionalinio operos ir baleto teatro, Kauno muzikinio teatro, Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektakliai, neužmirštamų akimirkų alumnams suteikė bendravimas su prof. Alfredu Bumblausku, doc. Antanu Smetona, žurnaliste Edita Mildažyte. Kiekvienais metais organizuojamos ekskursijos po Lietuvą ir užsienio šalis. Šiose kelionėse siekiama ne tik pažinti krašto istoriją ir įžymias vietas, bet ir susitikti su teisininkų bendruomenės atstovais – vyko susitikimai Baltarusijos valstybinio universiteto Teisės fakultete, Kijevo T. Ševčenkos nacionalinio universiteto Teisės fakultete.

Po tradicinių šaudymo varžybų. Draugijos archyvo nuotr.Įvairių renginių būta išties daug – smagios vakaronės, šaudymo varžybos, pažintiniai vizitai į Vilniaus ir Lietuvos įmones bei įstaigas. Išvardinti būtų sunku. Alumni tarybos pirmininkas V. Adutavičius džiaugiasi, kad visi renginiai organizuoti alumnų asmenine iniciatyva ir su jų visokeriopa pagalba.

Per savo gyvavimo laikotarpį gerokai išaugusi, sustiprėjusi Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Alumni draugija šių metų rugsėjo 27 d. iškilmingai paminės savo dešimtmetį. Minėjimo moto pasirinkti Maxo Frischo žodžiai „Laikas mūsų nekeičia, tik tobulina“ taikliai atspindi visą Teisės fakulteto Alumni draugijos dešimtmečio raidą. Nuo bendraminčių būrelio – iki beveik du šimtus narių vienijančios organizacijos, nuo asmeninių iniciatyvų – iki tikslinės veiklos Alma Mater labui, nuo idėjų – iki tradicinių renginių ir projektų.

Daiva Želvienė

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos