Kaip alumnai gali dalyvauti Universiteto valdyme?

Kaip alumnai gali dalyvauti Universiteto valdymeAr žinojote, kad Universiteto statute alumnai yra įvardinami kaip Universiteto bendruomenės dalis, taigi, kaip ir kiti bendruomenės nariai, jie „įgyvendina Universiteto misiją ir užtikrina jo veiklos tikslų siekimą ir uždavinių įgyvendinimą“. Tai jie gali daryti per universiteto valdymo ir savivaldos organus.

 Statutas griežtai apibrėžia Senato ir Tarybos – pagrindinių VU valdymo organų – sudarymą, nenumatant galimybės alumnus (ar socialinius partnerius) įtraukti į šių valdymo organų sudėtį. Tačiau alumnai turi teisę dalyvauti atviruose Senato ir Tarybos posėdžiuose, Senato posėdžiuose – ir pasisakyti, jei tą leidžia Senato narių atsiklausęs Senato pirmininkas. Posėdžių darbotvarkės bei nutarimai yra skelbiami viešai VU interneto puslapyje (Senato posėdžių darbotvarkė ir sprendimai, Tarybos posėdžių darbotvarkė ir sprendimai).

Kalbant apie alumnų dalyvavimą savivaldos organų veikloje, pirmiausiai pažymėtina, jog Vilniaus universiteto kamieninio akademinio padalinio pavyzdinių nuostatų (patvirtinti Senato 2016 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. S-2016-1-6) 16.5 punkte numatyta galimybė įtraukti socialinių partnerių atstovus į padalinio tarybos sudėtį. Analogiška galimybė numatyta ir Vilniaus universiteto kamieninių akademinių padalinių tarybų rinkimų tvarkos aprašo 7 punkte. Kaip matyti iš žemiau pridedamos lentelės, kai kurie padaliniai Senato patvirtintuose nuostatuose tokia galimybe naudojasi ir numato alumnų/ socialinių partnerių galimybę tapti tarybų nariais.

Kviečiame domėtis, dalyvauti visad atviruose Tarybos ir Senato posėdžiuose, įsitraukti į savo fakultetų valdymą (arba, kur tokios galimybės dar nėra panaudotos, skatinti fakultetų vadovybę įtraukti alumnus į valdymą), svarstant įvairius klausimus ir kartu kurti Universitetą, kuriame būtų gera lankytis, studijuoti ar dirbti!

Alumnų/socialinių partnerių įtraukimas VU akademiniuose kamieniniuose padaliniuose.

Chemijos ir geomokslų fakultetas Alumnų/socialinių partnerių atstovai į Tarybos sudėtį neįtraukiami.
Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas Į Tarybos sudėtį įtraukiamas vienas fakulteto socialinių partnerių atstovas – fakulteto Alumni draugijos tarybos deleguotas asmuo.
Filologijos fakultetas Alumnų/socialinių partnerių atstovai į Tarybos sudėtį neįtraukiami.
Filosofijos fakultetas Alumnų/socialinių partnerių atstovai į Tarybos sudėtį neįtraukiami.
Fizikos fakultetas Alumnų/socialinių partnerių atstovai į Tarybos sudėtį neįtraukiami.
Gyvybės mokslų centras Į Tarybos sudėtį įtraukiami du GMC socialinių partnerių atstovai.
Istorijos fakultetas Į Tarybos sudėtį įtraukiamas vienas socialinių partnerių atstovas.
Kauno fakultetas Į Tarybos sudėtį įtraukiamas vienas socialinių partnerių atstovas.
Komunikacijos fakultetas Į Tarybos sudėtį įtraukiamas vienas fakulteto socialinių partnerių arba alumnų organizacijos atstovas.
Matematikos ir informatikos fakultetas Į Tarybos sudėtį įtraukiamas vienas socialinių partnerių atstovas.
Medicinos fakultetas Alumnų/socialinių partnerių atstovai į Tarybos sudėtį neįtraukiami.
Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas Į Tarybos sudėtį įtraukiamas vienas instituto socialinių partnerių atstovas – VU TSPMI alumni draugijos deleguotas asmuo.
Verslo mokykla (sui generis padalinys) Į Tarybos sudėtį įtraukiami du Verslo mokyklos socialinių partnerių atstovai.

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos