Apie UNIKON

2013 metų gruodžio 20 d. keturios Lietuvos aukštosios mokyklos pasirašė Universitetų konsorciumo (UNIKON) sutartį. Vilniaus universitetas, Lietuvos sporto universitetas, Vilniaus dailės akademija ir Lietuvos muzikos ir teatro akademija sutarė bendradarbiauti mokslo ir meno tyrimų, studijų kokybės, kultūros plėtros ir mokslinio tyrimo rezultatų taikymo praktikoje. Taip siekiama didinti konsorciumo narių konkurencingumą Lietuvoje ir užsienyje.

Aukštosios mokyklos vykdys bendrus mokslinius ir meninius projektus, organizuos bendrą doktorantūrą, rengs jungtines studijų programas ir modulius, plėtos jungtinę mokymosi visą gyvenimą veiklą, dalysis gerąja patirtimi užtikrinant ir tobulinant studijų kokybę, kurs bendrą studijų vykdymui reikalingą materialinę ir intelektinę bazę, organizuos bendrą leidybą, skleis informaciją apie narių kartu ir atskirai organizuojamus renginius.

„Šis konsorciumas suteikia galimybę keturioms Lietuvos aukštosioms mokykloms papildyti vienai kitą, dirbti kartu siekiant bendrų tikslų ir didinti Lietuvos aukštojo mokslo vaidmenį pasitelkiant plačiausią mokslo ir studijų sričių spektrą. Kartu dirbdami mes visi tapsime ir geresni, ir stipresni, nes konkuruojame ne tik Lietuvoje, mes konkuruojame pasaulyje, Europoje. Rūpinimasis, kaip pritraukti ir išlaikyti geriausius vaikus Lietuvoje – tai irgi viena šio konsorciumo atsiradimo priežasčių", – sako l. e. Vilniaus universiteto rektoriaus pareigas prof. Jūras Banys.

Rektoriai šią sutartį vertina kaip puikaus bendradarbiavimo tarp skirtingų Lietuvos aukštųjų mokyklų pavyzdį. „Tai ne tik nauda mūsų studentams ir profesoriams, bet ir geras pavyzdys visiems, kaip reikia bendradarbiauti dėl kilnios idėjos, kurti bendrus produktus sau ir kitiems. Mūsų universitetui labai svarbu prisiliesti prie labai stiprių universitetų. Bendradarbiaukime, kad būtume geresni, turtingesni savo dvasia, protu, bus visai Lietuvai geriau", – tvirtina Lietuvos sporto universiteto rektorius prof. Albertas Skurvydas. Konsorciumo naudą akcentuoja ir Vilniaus dailės akademijos rektorius prof. Audrius Klimas: „Esame įsitikinę, kad konsorciumas atvers platesnes galimybes bendradarbiavimui inovacijų srityje, įdomiems naujiems projektams. Šiandien kūrybiškumas būtinas ne vien menininkams".

„Šis žingsnis buvo žengtas galvojant apie mūsų aukštųjų mokyklų studentus, siekiant, kad jie turėtų daug didesnį pasirinkimo galimybių spektrą ir kad į profesinį gyvenimą ateitų dar labiau pasiruošę. Tai puiki galimybė sutelkti turimą gerąją patirtį ir išteklius, atverti naujus veiklos barus dėstytojams, tyrėjams ir menininkams, sustiprinti kiekvieno UNIKON nario prestižą ir tarptautinę reputaciją. Tik bendradarbiaudami su stipriausiais savo srityje, sklandžiai pasieksime strateginius mūsų universitetų, valstybės ir Europos studijoms, mokslui, menui ir sportui keliamus tikslus", – teigia Lietuvos muzikos ir teatro akademijos rektorius prof. Zbignevas Ibelhauptas.

Scenos menų vitrina PROSPECTUS