VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programa

Eil. Nr.Projekto Nr.Projekto pavadinimasProjekto vadovas
1 VP2-1.1-ŠMM-02-V-01-004  Optoelektronikos technologijų plėtra mokslui ir studijoms (OPTOMOS)  dr. Roland Tomašiūnas  
2 VP2-1.1-ŠMM-03-V-01-001  Nacionalinio atviros prieigos mokslinės komunikacijos ir informacijos centro kūrimas Neringa Kižienė
3 VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-001 Tarptautinės prieigos lazerinio komplekso "NAGLIS" sukūrimas dr. Rytis Butkus
4 VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-002  Informacinių technologijų atviros prieigos centro sukūrimas   prof. dr. (HP) Algimantas Juozapavičius 
5 VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-006 Nacionalinio fizinių ir technologijos mokslų centro kūrimas  Algimantas Lipinaitis
6 VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-016 Jungtinio Gyvybės mokslų centro sukūrimas habil. dr.  Juozas Rimantas Lazutka 
7 VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-002 Medžiagotyros, nano- ir šviesos technologijų bei aukštojo mokslo studijų šiose proveržio kryptyse infrastruktūros kūrimas (LaMeTech infrastruktūra) dr. Ona Balachninaitė 
8 VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-003 Biotechnologijos ir biofarmacijos specialistų rengimui ir MTEP veiklai skirtos infrastruktūros kūrimas bei atnaujinimas (BIOTEFA-C/D)  prof. dr. (HP) Osvaldas Rukšėnas 
9 VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-005 Informacinių technologijų infrastruktūros skirtos studijų programoms, moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai sukūrimas (IT NKP INFRA) dr. Edmundas Gaigalas
10 VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-007 Biologinių ir žemės gelmių išteklių studijoms reikalingos infrastruktūros atnaujinimas ir sukūrimas (BIOGEONAUDA-C) Vaidotas Stankevičius
11 VP2-1.1-ŠMM-06-V-01-008 Vilniaus universiteto bibliotekos duomenų saugyklų optimizavimas   Kristina Stungurienė 
12 VP2-3.1-IVPK-04-V-01-006 Virtuali istorinė Lietuva:LDK Žilvinas Jančoras 
13 VP2-3.1-IVPK-12-K-01-002 Anglų-lietuvių-anglų ir prancūzų-lietuvių-prancūzų kalbų mašininio vertimo, paremto statistiniais metodais, sistemos sukūrimas dr. Arūnas Samuilis
14 VP2-3.1-IVPK-13-V-01-001 Nacionalinis atviros prieigos mokslo informacijos duomenų archyvas  habil. dr. Gintautas Dzemyda
15 VP2-3.1-IVPK-12-K-01-003 Integruotų lietuvių kalbos ir raštijos išteklių, produktų ir paslaugų internetinės svetainės sukūrimas dr. Virginijus.Marcinkevicius
16 VP2-3.1-IVPK-12-K-01-004  Visuomenei aktualios programinės įrangos lokalizavimas, programoms reikalingų priemonių sukūrimas dr. (HP) Valentina Dagienė 
17 VP2-1.1-ŠMM-06-V-01-011 Saulėtekio technologijos slėnio našių mokslinių skaičiavimų infrastruktūros vystymas (HPC Saulėtekis) dr. Juozas Šulskus
18 VP2-1.1-ŠMM-06-V-01-013 Astronominių mokslinių tyrimų infrastruktūros Molėtų astronomijos observatorijoje sukūrimas (MTI MAO) dr. Julius Sperauskas 
19 VP2-1.1-ŠMM-06-V-01-012  Metabolominės ekologijos tyrimų infrastruktūros (INECOM) kūrimas Monika Karnickaitė 
20 VP2-1.4-ŪM-04-V-02-006 "Saulėtekio slėnio“ mokslo ir technologijų parko plėtra – 2-asis etapas (toliau - MTP2) Jonas Vengris 
21 VP2-3.1-IVPK-12-K-01-001 Lietuvių šneka valdomos paslaugos (LIEPA) habil. dr. Adolfas Laimutis Telksnys
22 VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-019 Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto pastato statyba ir įrengimas - I etapas: Techninio projekto parengimas ir statybos darbų gen. rangovo atranka  Neringa Kižienė 
23 VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-021 Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto pastato statyba ir įrengimas Santariškėse. I etapas: investicinio projekto parengimas, techninio projekto parengimas ir statybos darbų generalinio rangovo atranka  Aurelija Jakubė
24 VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-022 Vilniaus universiteto Chemijos fakulteto pastato statyba ir įrengimas „Saulėtekio“slėnyje. I etapas: investicinio projekto parengimas, techninio projekto parengimas ir statybos darbų generalinio rangovo atranka Vaidotas Stankevičius