VP3 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa

Eil. Nr.Projekto Nr.Projekto pavadinimasProjekto vadovas
1 VP3-1.3-ŪM-02-V-01-019  Vilniaus universiteto Architektūrinio ansamblio Varpinės tvarkomieji statybos darbai  Vaidotas Stankevičius
2 VP3-2.2-ŠMM-03-V-01-001  „Šiuolaikinio telechirurgijos centro (Lietuvos chirurgijos rezidentūros bazės) Vilniaus universitete įkūrimas”  dr. Gintaras Simutis  
3 VP3-2.2-ŠMM-07-V-01-002 Ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos infrastruktūros aukštosiose mokyklose plėtotė Algimantas Kutka 
4 VP3-2.2-ŠMM-16-V-01-002  Vilniaus universiteto Vertimų studijų katedros infrastruktūros atnaujinimas  Jonas Vengris 
5 VP3-2.2-ŠMM-18-V-02-009 Vilniaus universiteto filologijos, socialinių ir komunikacijos mokslų studijų infrastruktūros ir bazinės įrangos atnaujinimas Neringa Kižienė
6 VP3-3.4-ŪM-03-V-02-014  Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčios renovavimas, Pilies g. 21/Šv. Jono 12  Algimantas Staniulis 
7 VP3-3.4-ŪM-03-V-02-015  Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto pastato Muitinės g. 8 renovavimas  dr. Loreta Ulvydienė 
8 VP3-3.4-ŪM-03-V-02-016 Vilniaus universiteto mokslinės laboratorijos Geležinio Vilko g. 29 ir vivariumo Geležinio Vilko g. 29A renovavimas.  Jonas Vengris 
9 VP3-3.4-ŪM-03-V-03-002 Biochemijos instituto rekonstrukcija – pastato Mokslininkų g. 12 apšiltinimas  Petras Montrimas