Fontes et studia

­­­Fontes historiae universitatis Vilnensis

Vilniaus univers­itetas, sekdamas daugelio Vakarų Europos šalių garbingiausių mokslo bei studijų institucijų pavyzdžiais, leidžia knygų seriją „Fontes et studia historiae universitatis Vilnensis“. Šios leidinių serijos tikslas - išsaugoti ir skelbti senuosius rankraščius ir spausdintus dokumentus, svarbius ne tik Vilniaus universitetui, bet ir Lietuvos bei užsienio šalių kultūrai, mokslui, skatinti unikalių Vilniaus universiteto istorijos šaltinių vertimus, tyrinėjimus, supažindinti Lietuvos ir Europos šalių visuomenes su Vilniaus universiteto turimomis mokslo paveldo vertybėmis, kelti Vilniaus universiteto ir Lietuvos mokslo prestižą.