Universitetas ir Kražiai

Kražių nuotraukaVilniaus universitetas, siekdamas atgaivinti istorines tradicijas, palaiko glaudžius ryšius su Kražių bendruomene.

XVII-XIX ­a. Kražiai buvo­ svarbiausias Žemaitijos švietimo ir religinio gyvenimo centras. Kražiuose veikė kolegija, antrasis jėzuitų įkurtas švietimo ir mokslo židinys Lietuvoje po Vilniaus universiteto, kurioje dėstė garsūs mokslininkai – literatas M. K. Sarbievijus, rektorius Žygimantas Liauksminas.

2005 m. Kelmės rajono Kražių gimnazija pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Vilniaus universitetu, kuria siekiama atgaivinti dviejų seniausių Lietuvos švietimo įstaigų edukacinius ir kultūrinius ryšius. Kražiuose dažnai vyksta konferencijos, teatro ir muzikos festivaliai, kuriuose mielai dalyvauja VU mokslininkai, studentai, bibliotekos darbuotojai, menininkai.

2008m. rugpjūčio 16 d. restauruotame ir sutvarkytame buvusiame jėzuitų kolegijos pastate iškilmingai atidarytas M. K. Sarbievijaus kultūros ir turizmo centras. Restauruotas unikalus kultūros paminklas - vienintelis išlikęs sen­osios Kražių kolegijos korpusas. M. K. Sarbievijaus kultūros centre vyksta nemažai bendrų VU ir centro renginių. Su VU Filosofijos fakultetu organizuojama europinio paveldo studijų savaitė „Ad Fontes“, VU partnerės Kražių gimnazijos ir VU vasaros teatro stovykla „Vaidiname kartu“, Kražių festivalio metu skaitomos paskaitos. VU biblioteka remia Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro biblioteką.

Daugiau informacijos: