2015 m. kovo 24 d. Senato posėdyje

2015 metų kovo 24 dieną (antradienį) Senato posėdžių salėje įvyko Vilniaus universiteto Senato posėdis.

 

Posėdžio pradžioje Senato pirmininkė prof. Dainora Pociūtė-Abukevičienė Senato vardu pasveikino išrinktąjį rektorių prof. Artūrą Žukauską. Išrinktasis rektorius trumpai kreipėsi į susirinkusiuosius. Prof. A. Žukauskas pažymėjo, jog savo netrukus prasidėsiančios kadencijos metu sieks įgyvendinti svarbias reformas, kurios padėtų didinti studijų ir mokslų kokybę, kelti Universiteto prestižą. Profesorius pabrėžė, jog į reformas bus siekiama kuo labiau įtraukti Universiteto bendruomenę.

Senato pirmininkė taip pat pasveikino Rektoriaus ir Senato nario pareigas eiti baigiantį prof. Jūrą Banį, Senato vardu palinkėjo jam didžiausios sėkmės mokslinėje ir akademinėje veikloje.

Pasibaigus iškilmingai posėdžio daliai, laikinai einantis rektoriaus pareigas prof. J. Banys išsamiai supažindino posėdžio dalyvius su praėjusių metų Universiteto veiklos ataskaitos bei pajamų ir išlaidų sąmatos įgyvendinimo ataskaitos projektais. Atskirai aptarti svarbiausi Universiteto įvykiai, pokyčiai mokslo, studijų, bendruomenės telkimo ir partnerystės, finansų srityse. Po pristatymo Senato nariai vienbalsiai pritarė pateiktų dokumentų projektams bei jų teikimui tolesniam svarstymui Taryboje.

Posėdžio metu svarstytas ir klausimas dėl 2015 metų sausio 27 dienos Senato nutarimo Nr. S-2015-1-2 papildymo. Minėtu nutarimu buvo patvirtinti aukštesni kvalifikaciniai dėstytojų ir mokslo darbuotojų reikalavimai, taikomi Komunikacijos fakultete. Šį klausimą papildomai apsvarsčius Mokslo komitete, pasiūlyta nurodyti, jog minėto nutarimo nuostatos dėl Komunikacijos fakulteto aukštesnių kvalifikacinių reikalavimų atestuojamiems profesoriams taikymo įsigaliotų nuo 2017 metų rugpjūčio 31 dienos. Tokiam siūlymui Senato nariai vienbalsiai pritarė.

Vienbalsiai pritarta ir Studijų komiteto aprobuotiems bei Senato posėdžio metu Studijų komiteto pirmininko prof. Gintauto Tamulaičio pristatytiems nutarimams dėl Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto nebevykdomų studijų programų išregistravimo bei Filosofijos ir Komunikacijos fakultetų bei Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto vykdomų studijų programų komitetų pirmininkų tvirtinimo.

Posėdyje svarstytas ir klausimas dėl Senato nario regalijų. Dauguma posėdyje dalyvavusių Senato narių pritarė Senato pirmininkės siūlymui, jog Senato nariams turėtų būti siuvamos togos, kurias jie galėtų dėvėti iškilmingų Universiteto renginių metu. Tokią poziciją palaikė 20 iš 28 posėdyje dalyvavusių Senato narių.

 

Primename, kad su šio ir kitų Senato posėdžių nutarimais galite susipažinti Vilniaus universiteto interneto tinklalapio skiltyje "Senato sprendimai".

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos