Išrinktas naujas Senato narys

Vilniaus universiteto Centrinė rinkimų komisija 2020 m. balandžio 30 d. vykusio elektroninio posėdžio metu patvirtino rinkimų į laisvą Senato nario vietą Chemijos ir geomokslų fakultete rezultatus.

Pirmą kartą Senato rinkimai buvo organizuoti elektroninio balsavimo būdu. Balsavimo teisę Chemijos ir geomokslų fakultete turėjo 83 rinkėjai. Senato nario rinkimuose dalyvavo 68 rinkėjai. Vadovaujantis gautais elektroninio balsavimo rezultatais Centrinė rinkimų komisija įregistravo prof. dr. Artūrą Katelnikovą Senato nariu.

Naujai išrinktas narys savo pareigas pradės eiti jau artimiausiame Senato posėdyje – 2020 m. gegužės mėnesį. Pasibaigus šiems rinkimams Senate vėl yra 41 narys.