Gegužės 26 d. įvyks Senato posėdis

Kviečiame į Senato posėdį, kuris vyks antradienį, gegužės 26 d., 15:00 val. MS Teams Senato posėdžių kanale.

 

Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl Šiaulių universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu sąlygų aprašo ir Šiaulių universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu plano patvirtinimo.

Pranešėjas Studijų prorektorius doc. dr. Valdas Jaskūnas 

2. Dėl mokslo skatinimo fondo paraiškų atrankos komisijos sudėties patvirtinimo.

Pranešėjas Mokslo komiteto pirmininkas prof. dr. Darijus Veteikis

3. Dėl Vilniaus universiteto Teisės fakulteto antrosios pakopos studijų programos „Tarptautinė ir Europos sąjungos teisė“ pavadinimo keitimo.

Pranešėja Studijų komiteto pirmininkė doc. dr. Renata Matkevičienė

4. Dėl Bendrųjų universitetinių studijų modulio „Baltic Culture through Language“ įregistravimo Vilniaus universiteto Bendrųjų universitetinių studijų modulių aprašų registre.

Pranešėja Bendrųjų universitetinių studijų komisijos pirmininkė doc. dr. Nijolė Juchnevičienė