Spalio 20 d. įvyks Senato posėdis

Kviečiame į Senato posėdį, kuris vyks antradienį, spalio 20 d., 15:00 val. MS Teams Senato posėdžių kanale

Posėdžio darbotvarkė:

 1. Informacija apie Vilniaus universiteto veiklos metinės ataskaitos pateikimą.  Kokybės ir plėtros komiteto pirmininkas prof. habil. dr. G. Tamulaitis
 2. Vilniaus universiteto 2021-2026 m. strateginio veiklos plano vystymo proceso eiga. Organizacijos vystymo ir bendruomenės reikalų prorektorė doc. dr. R. Rekašiūtė Balsienė
 3.  Vilniaus universiteto dėstytojų ir mokslo (meno) darbuotojų konkursų pareigoms eiti atestavimo organizavimo tvarkos įgyvendinimo apžvalga. Organizacijos vystymo ir bendruomenės reikalų prorektorė  doc. dr. R. Rekašiūtė Balsienė
 4. Dėl Vilniaus universiteto akademinės etikos kodekso, Vilniaus universiteto centrinės akademinės etikos komisijos nuostatų bei Vilniaus universiteto kamieninio akademinio padalinio akademinės etikos komisijos nuostatų pakeitimų. Kokybės ir plėtros komiteto pirmininkas prof. habil. dr. G. Tamulaitis
 5. Dėl MS Teams vykstančių paskaitų įrašymo. Senato narys doc. dr. A. Kairys
 6. Dėl Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos tarybos narių rinkimo tvarkos bendrųjų reikalavimų nustatymo. Kokybės ir plėtros komiteto pirmininkas prof. habil. dr. G. Tamulaitis
 7.  Dėl pritarimo Vilniaus universiteto teritorijos ribų padidinimui perimant valstybės nekilnojamąjį turtą, esantį Molėtų r. sav., Čiulėnų sen., Kulionių k., Žvaigždžių g. 12. Kokybės ir plėtros komiteto pirmininkas prof. habil. dr. G. Tamulaitis
 8.  Dėl pritarimo Vilniaus universiteto teritorijos ribų padidinimui perimant valstybės nekilnojamąjį turtą su priklausiniais, esančiais Vilniaus m. sav., Švitrigailos g. 4. Kokybės ir plėtros komiteto pirmininkas prof. habil. dr. G. Tamulaitis
 9.  Dėl vyresnių nei 65 metų Universiteto darbuotojų darbo sutarčių pratęsimo.  Kokybės ir plėtros komiteto pirmininkas prof. habil. dr. G. Tamulaitis
 10.  Dėl pedagoginių vardų teikimo komisijos sudėties pakeitimo. Kokybės ir plėtros komiteto pirmininkas prof. habil. dr. G. Tamulaitis
 11.  Dėl 2020 m. Vilniaus universiteto kandidatų į Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios akademijos narius.  Mokslo komiteto pirmininkas prof. dr. D. Veteikis
 12.  Dėl 2020 m. Vilniaus universiteto kandidatų į Lietuvos mokslų akademijos tikrųjų narių laisvas vietas. Mokslo komiteto pirmininkas prof. dr. D. Veteikis
 13.  Dėl žurnalo „Nonlinear analysis: modelling and control“ vyriausiojo redaktoriaus keitimo ir garbės redaktoriaus statuso suteikimo.  Mokslo komiteto pirmininkas prof. dr. D. Veteikis
 14.  Dėl žurnalo „Literatūra“ redkolegijos atnaujinimo. Mokslo komiteto pirmininkas prof. dr. D. Veteikis
 15.  Dėl žurnalo „Problemos“ redaktorių kolegijos atnaujinimo. Mokslo komiteto pirmininkas prof. dr. D. Veteikis