Gruodžio 15 d. įvyks Senato posėdis

Kviečiame į Senato posėdį, kuris vyks antradienį, gruodžio 15 d., 15:00 val. MS Teams Senato posėdžiai kanale.

Posėdžio darbotvarkė:

1.Vilniaus universiteto profesoriaus ir docento pedagoginių vardų teikimas. Rektorius prof. dr. R. Petrauskas. 

2. Dėl 2020–2021 studijų metų pavasario semestro studijų Vilniaus universitete vykdymo. Studijų komiteto pirmininkė doc. dr. R. Matkevičienė.

3. Dėl Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių minimalių kvalifikacinių reikalavimų patvirtinimo ir pedagoginių vardų suteikimo Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos dėstytojams. Mokslo prorektorė prof. dr. E. Sužiedėlienė. 

4. Dėl studijų̨ procesą̨ reglamentuojančių̨ Vilniaus universiteto teisės aktų taikymo 2020–2021 studijų̨ metais Vilniaus universiteto Šiaulių akademijoje laikinųjų nuostatų. Studijų komiteto pirmininkė doc. dr. R. Matkevičienė. 

5. Dėl mokslo žurnalo „Acta Medica Lituanica“ leidybos pertvarkos ir redakcinės kolegijos sudėties.  Mokslo komiteto pirmininkas prof. dr. D. Veteikis. 

6. Dėl žurnalo „Nonlinear Analysis: Modelling and Control“ redaktorių kolegijos sudėties atnaujinimo. Mokslo komiteto pirmininkas prof. dr. D. Veteikis.

7. Dėl diplomų Magna Cum Laude išdavimo.  Studijų komiteto pirmininkė doc. dr. R. Matkevičienė. 

8. Dėl Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto antrosios pakopos studijų programų „Apskaita ir auditas“ bei „Europos integracija ir ekonominė politika“, Matematikos ir informatikos fakulteto antrosios pakopos studijų programos „Statistika“ ir Filosofijos fakulteto antrosios pakopos studijų programos „Psichologija“ išregistravimo. Studijų komiteto pirmininkė doc. dr. R. Matkevičienė. 

9. Chemijos ir geomokslų fakulteto II pakopos programos "Hidrometeorologija" pavadinimo keitimas į "Klimato sistemos studijos". Studijų komiteto pirmininkė doc. dr. R. Matkevičienė.