Sausio 19 d. įvyks Senato posėdis

Kviečiame į Senato posėdį, kuris vyks antradienį, sausio 19 d., 15:00 val.MS Teams Senato posėdžiai kanale.

Posėdžio darbotvarkė:

1. Centrinės akademinės etikos komisijos metinė veiklos ataskaita. Centrinės akademinės etikos komisijos pirmininkė prof. dr. R. Šerpytytė, pirmininkės pavaduotojas dr. V. Vaičaitis

2. Dėl Vilniaus universiteto Verslo mokyklos statuso/ nuostatų pakeitimo. Rektorius prof. dr. R. Petrauskas

3. Vilniaus universiteto 2021-ųjų metų pajamų ir išlaidų sąmatos projektų svarstymas ir nuomonės teikimas Tarybai. Kancleris N. Ananjevas

4.  Dėl Vilniaus universiteto senato 2017 m. spalio 24 d. nutarimo Nr. S-2017-10-1 „Dėl Vilniaus universiteto leidybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.  Vilniaus universiteto leidyklos direktorius dr. Arūnas Gudinavičius

5. Dėl diplomų Magna Cum Laude išdavimo. Studijų komiteto pirmininkė doc. dr. R. Matkevičienė

6. Dėl žurnalo „Verbum“ redakcinės kolegijos atnaujinimo. Mokslo komiteto pirmininkas prof. dr. D. Veteikis