Vasario 23 d. įvyks Senato posėdis

Kviečiame į Senato posėdį, kuris vyks antradienį, vasario 23 d., 15:00 val. MS Teams Senato posėdžiai kanale

 Posėdžio darbotvarkė:

  1. Dėl Vilniaus universiteto 2021-2025 metų strateginio veiklos plano projekto. Pranešėjas Rektorius prof. dr.  R. Petrauskas.
  2. Doktorantūros studijos Vilniaus universitete. Pranešėja Mokslo prorektorė prof. dr. E. Sužiedėlienė.
  3. Vilniaus universiteto 2020 m. veiklos ataskaita: studijos.Pranešėjas Studijų prorektorius doc .dr. V. Jaskūnas.
  4. Dėl Vilniaus universiteto senato 2016 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. S-2016-2-4 „Dėl bendrųjų universitetinių studijų komisijos sudėties“ pakeitimo. Pranešėjas Studijų prorektorius doc. dr. V. Jaskūnas.
  5. Vilniaus universiteto valdymo organų rinkimus reglamentuojančių teisės aktų atnaujintų redakcijų projektų svarstymas. Pranešėjas Centrinės rinkimų komisijos pirmininkas doc. dr. H. Šinkūnas.
  6. Dėl Vilniaus universiteto Verslo mokyklos nuostatų pakeitimo. Pranešėjas Kokybės ir plėtros komiteto pirmininkas prof. habil. dr. G. Tamulaitis.
  7. Dėl laikinųjų studijų procesą reglamentuojančių teisės aktų taikymo 2020–2021 studijų metų pavasario semestro Vilniaus universitete metu nuostatų.Pranešėja Studijų komiteto pirmininkė doc. dr. R. Matkevičienė.
  8. Dėl Vilniaus universiteto senato komisijos 2007 m. lapkričio 15 d. posėdžio nutarimo (protokolo Nr. SK-2007-18) dėl Pasirenkamųjų ir laisvųjų dalykų registravimo tvarkos, Vilniaus universiteto senato komisijos 2011 m. kovo 17 d. nutarimu Nr. SK-2011-5-1 „Dėl Kompiuterinio studijų rezultatų vertinimo tvarkos tvirtinimo“ ir Vilniaus universiteto senato komisijos 2011 m. kovo 17 d. nutarimo Nr. SK-2011-5-2 „Dėl elektroninių mokymo(si) išteklių kūrimo ir talpinimo Vilniaus universiteto virtualioje mokymo(si) aplinkoje bei jų naudojimo administravimo tvarkos tvirtinimo“ pripažinimo netekusiais galios. Pranešėja Studijų komiteto pirmininkė doc. dr. R. Matkevičienė.