Balandžio 20 d. įvyks Senato posėdis

Kviečiame į Senato posėdį, kuris vyks š.m. balandžio 20 d. (antradienį), 15:00 val. MS Teams Senato posėdžiai kanale.

Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl bendrųjų universitetinių studijų modulių įregistravimo Vilniaus universiteto bendrųjų universitetinių studijų modulių aprašų registre. Bendrųjų universitetinių studijų komisijos  pirmininkė doc. dr. N. Juchnevičienė

2. Vilniaus universitetas studentų akimis.  Studentų atstovybės prezidentas J. Kvedaravičius

3. Dėl pritarimo Lietuvos Respublikos Vilniaus universiteto statuto 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui. Kokybės ir plėtros komiteto pirmininkas prof. habil. dr. G. Tamulaitis

4. Dėl Laikinosios terminuotų darbo sutarčių su vyresniais kaip 65 metų dėstytojais ir mokslo (meno) darbuotojais sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo. Kokybės ir plėtros komiteto pirmininkas prof. habil. dr. G. Tamulaitis

5. Dėl studijų rezultatų įskaitymo Vilniaus universitete tvarkos aprašo patvirtinimo. Studijų komiteto pirmininkė doc. dr. R. Matkevičienė

6. Kiti klausimai.