Gegužės 18 d. įvyks Senato posėdis

Kviečiame į Senato posėdį, kuris vyks š.m. gegužės 18 d. (antradienį), 15:00 val. MS Teams Senato posėdžiai kanale.

Posėdžio darbotvarkė:

  1. Dėl Senato nario įgaliojimų pasibaigimo. Senato pirmininkė prof. dr. D. Pociūtė-Abukevičienė
  2. Naujosios Vilniaus universiteto studentų atstovybės prezidentės, kuri tampa ir Vilniaus universiteto Tarybos nare, įsipareigojimo teksto perskaitymas Senato posėdyje. VUSA prezidentė N. Žutautaitė
  3. Dėl Vilniaus universiteto trečiosios pakopos studijų, į kurias vykdomas priėmimas 2021–2022 mokslo metais, kainų. Mokslo prorektorė prof. dr. E. Sužiedėlienė
  4. Dėl Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos pirmosios pakopos studijų programų „Statybos inžinerija“ ir „Mechanikos inžinerija ir Robotika“ išregistravimo. Studijų komiteto pirmininkė doc. dr. R. Matkevičienė
  5. Dėl Vilniaus universiteto senato 2017 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. S-2017-4-5 „Dėl Filosofijos fakulteto nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo. Kokybės ir plėtros komiteto pirmininkas prof. habil. dr. G. Tamulaitis
  6. Dėl Vilniaus universiteto senato 2019 m. balandžio 16 d. nutarimo Nr. SPN-26 „Dėl Vilniaus universiteto centrinės rinkimų komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo. Senato pirmininkė prof. dr.D. Pociūtė-Abukevičienė
  7. Dėl Vilniaus universiteto Senato 2018 m. lapkričio 20 d. nutarimo Nr. S-2018-12-4 „Dėl Vilniaus universiteto dėstytojų ir mokslo (meno) darbuotojų konkursų pareigoms eiti ir atestavimo organizavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Studijų komiteto pirmininkė doc. dr. R. Matkevičienė, Kokybės ir plėtros komiteto pirmininkas prof. habil. dr. G. Tamulaitis, Mokslo komiteto pirmininkas prof. dr. D. Veteikis
  8. Dėl diplomų Magna cum laude išdavimo. Studijų komiteto pirmininkė doc. dr. R. Matkevičienė
  9. Vilniaus universiteto strategijos „Atvirumas lygybei ir įvairovei“ 2020-2025 m. 2020 m. metinė ataskaita. Centrinės administracijos Bendruomenės vystymo skyriaus Lygių galimybių koordinatorė dr. R. Ruolytė-Verschoore