Birželio 22 d. įvyks Senato posėdis

Kviečiame į Senato posėdį, kuris vyks š.m. birželio 22 d. (antradienį), 15:00 val. MS Teams Senato posėdžiai kanale.

Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl afilijuotojo mokslininko vardo suteikimo dr. Juliui Sperauskui (FF). Pranešėjas Emeritūros, afiliacijos ir garbės vardų komisijos pirmininkas prof. dr. D. Abramavičius

2. Dėl afilijuotojo profesoriaus suteikimo prof. Arvydui Ambrozaičiui (MF), prof. dr. Gražinai Stanislavai Drąsutienei (MF), prof. dr. Nijolei Drazdienei (MF). Pranešėjas Emeritūros, afiliacijos ir garbės vardų komisijos pirmininkas prof. dr. D. Abramavičius

3. Dėl žurnalo „Politologija“ vyriausiojo redaktoriaus tvirtinimo. Pranešėja Mokslo prorektorė prof. dr. E. Sužiedėlienė

4. Dėl Vilniaus Universiteto sveikatos stiprinimo ir sporto koncepcijos #SveikasUniversitetas patvirtinimo.  Pranešėjas Kokybės ir plėtros komiteto pirmininkas prof. habil. dr. G. Tamulaitis

5. Dėl pritarimo terminuotų darbo sutarčių sudarymui su vyresniais kaip 65 metų Vilniaus universiteto dėstytojais ir mokslo darbuotojais. Pranešėjas Kokybės ir plėtros komiteto pirmininkas prof. habil. dr. G. Tamulaitis

6. Dėl Vilniaus universiteto Senato 2020 m. lapkričio 18 d. nutarimo Nr. SPN-79 „Dėl sui generis kamieninio akademinio padalinio Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos atributikos patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas Kokybės ir plėtros komiteto pirmininkas prof. habil. dr. G. Tamulaitis

7. Dėl 2021–2022 studijų metų rudens semestro studijų Vilniaus universitete vykdymo. Pranešėja Studijų komiteto pirmininkė doc. dr. R. Matkevičienė 

8. Dėl Vilniaus universiteto papildomųjų studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2021–2022 studijų metais, kainų patvirtinimo. Pranešėja Studijų komiteto pirmininkė doc. dr. R. Matkevičienė 

9. Dėl Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto antrosios pakopos studijų programos „Verslo ekonomika“ išregistravimo.  Pranešėja Studijų komiteto pirmininkė doc. dr. R. Matkevičienė 

10. Dėl Vilniaus universitete nuotoliniu būdu vykdomų studijų veiklų organizavimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Studijų komiteto pirmininkė doc. dr. R. Matkevičienė 

11. Dėl Diplomų Cum Laude ir Magna Cum Laude išdavimo kriterijų patvirtinimo pakeitimo. Pranešėja Studijų komiteto pirmininkė doc. dr. R. Matkevičienė 

12. Dėl bendrųjų universitetinių studijų modulio „Asmenybės ūgties filosofija“ įregistravimo Vilniaus universiteto bendrųjų universitetinių studijų modulių aprašų registre. Pranešėja Bendrųjų universitetinių studijų komisijos pirmininkė doc. dr. N. Juchnevičienė