2021 m. rugsėjo 21 dieną įvyks Senato posėdis

Kviečiame į Senato posėdį, kuris vyks š. m. rugsėjo 21 dieną, 15 val. Vilniaus universiteto Botanikos sode, Kairėnuose (Kairėnų g. 43, Vilnius, Muziejaus didžiojoje konferencijų salėje (pirmas aukštas)).

Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl Centrinės akademinės etikos komisijos sudarymo. Senato pirmininkė prof. dr. D. Pociūtė-Abukevičienė

2.Dėl Senato 2021-2022 mokslo metų darbo plano tvirtinimo. Senato pirmininkė prof. dr. D. Pociūtė-Abukevičienė

3.Dėl Vilniaus universiteto Garbės daktaro vardo suteikimo Prof. Andrew Bush. Rektorius prof. dr. R. Petrauskas

4. Dėl Vilniaus universiteto senato komisijos 2010 m. spalio 14 d. nutarimo Nr. SK-2010-12-102 „Dėl Profesorės Audronės Glosienės vardo stipendijos skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. Vilniaus universiteto bibliotekos generalinė direktorė I. Krivienė

5. Dėl valstybės biudžeto asignavimų mokslui paskirstymo Vilniaus universiteto padaliniams tvarkos aprašo pakeitimo. Mokslo prorektorė prof. dr. E. Sužiedėlienė

6. Dėl Vilniaus universiteto absolventų bendrųjų kompetencijų sąrašo tvirtinimo. Studijų prorektorius doc. dr. V. Jaskūnas

7.  Informacija apie 2021 metų studentų priėmimą į Vilniaus universiteto studijas. Studijų prorektorius doc. dr. V. Jaskūnas

8.Skaitomiausių Vilniaus universiteto leidyklos knygų autorių ir mokslo žurnalų vyr. redaktorių apdovanojimai. Vilniaus universiteto leidyklos direktorius dr. A. Gudinavičius

9. Kiti klausimai.