Tarybos kovo 25 d. posėdis vyks nuotoliniu būdu

Atsižvelgiant į Vilniaus universiteto kanclerio 2020 m. vasario 27 d. potvarkiu Nr. R-93 sudarytos darbo grupės koronaviruso prevencijai rekomendacijas iki kovo 27 d. stabdyti kontaktinį studijų procesą bei, esant sąlygoms, dirbti nuotoliniu būdų, kovo mėn. vyks virtualus Tarybos posėdis.

 

Posėdžio darbotvarkė:

1. Vilniaus universiteto 2019 m. pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita.

2. Vilniaus universiteto 2019 m. veiklos ataskaita.

3. Vilniaus universiteto tarybos 2019 m. veiklos ataskaita.