Rugsėjo 30 d. įvyks Tarybos posėdis

Kviečiame į Tarybos posėdį, kuris vyks rugsėjo 30 d. 15 val., Senato salėje. 

Posėdžio darbotvarkė:

  •  Informacija apie studentų priėmimą į Vilniaus universiteto bakalauro ir magistro studijų programas 2020 metais. Studijų prorektorius doc. dr. V. Jaskūnas.
  • 2020 m. sausio-rugpjūčio mėn. Vilniaus universiteto biudžeto vykdymo rezultatų apžvalga. Finansų departamento direktorius Sergejus Stankevičius.
  • Vilniaus universiteto 2021-2026 m. strateginio veiklos plano vystymo proceso eiga. Organizacijos vystymo ir bendruomenės reikalų prorektorė doc. dr. R. Rekašiūtė Balsienė.
  • Tarybos 2020-2021 mokslo metų pirmojo pusmečio darbo planas. Tarybos pirmininkė dr. E. Radzevičienė.