Studijų reglamentavimo pasikeitimai

Atkreipiame dėmesį, kad Vilniaus universiteto senatas 2020 m. balandžio 7 d. priėmė nutarimą, kuriuo visos studijų veiklos (įskaitant ir studijų atsiskaitymus bei baigiamųjų darbų gynimus) Universitete iki 2019–2020 studijų metų pavasario semestro pabaigos bus vykdomos tik nuotoliniu būdu, neatsižvelgiant į laikinojo karantino pabaigą. 

2020 m. balandžio 21 d. Senatas apsisprendė ir dėl kitų visam Universitetui taikytinų bendrų procedūrų:

  • dalyko (modulio) apraše nurodyti pasiekimų vertinimo būdai, tvarka, vertinimo kriterijai ir atsiskaitymo reikalavimai gali būti keičiami semestro metu, jei to reikia dalyko (modulio) siekinių pasiekimui užtikrinti. Dalyko (modulio) dėstytojas apie pasikeitimus privalo informuoti studentus, studijų programos komitetą ir kamieninio akademinio padalinio administraciją;
  • studijų pasiekimų vertinimas galėtų būti vykdomas ne tik raštu, raštu ar žodžiu, bet ir tik žodžiu, tokį atsiskaitymą įrašinėjant; galutinio pasiekimų vertinimo rezultatai į studijų informacinę sistemą turės būti įvedami per 10 darbo dienų;
  • baigiamieji darbai yra įkeliami į studijų informacinę sistemą (is.vu.lt), ten pažymima Garantija, kad darbas yra parengtas savarankiškai, sąžiningai; spausdintas darbas ir Garantija padaliniui neįteikiami; baigiamojo darbo vadovo leidimas ginti darbą patvirtinamas el. laišku; recenzija pateikiama el. laišku studentui ir padaliniui.
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos