Baigiamųjų kursų studentams

Absolventų atsiskaitymas su Vilniaus universitetu

Sukurta: 22 gegužės 2020

Vadovaujantis Absolventų ir studijas nutraukiančių studentų atsiskaitymo su Vilniaus universitetu tvarka, kiekvienas absolventas, sėkmingai baigiantis studijų procesą Vilniaus universitete (VU), likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki numatyto studijų diplomų įteikimo dienos turi atsiskaityti su šiais universiteto padaliniais:

  • Biblioteka;
  • Bendrabučių centru;
  • Tarptautinių ryšių skyriumi;
  • Studentų paslaugų ir karjeros skyriumi;
  • kamieninio akademinio padalinio administracija.

Šiuo laikotarpiu su VU Studentų atstovybe atsiskaityti nereikia.

Savo atsiskaitymo su universiteto padaliniais statusą galite sekti prisijungę prie „eStudento“ aplinkos adresu is.vu.lt, skiltyje „Studentų atsiskaitymas“ (Studijos -> Studentų atsiskaitymas).

Taip pat „eStudentas“ aplinkos Studentų atsiskaitymo su Universitetu skiltyje galite matyti kvietimą prisijungti prie Vilniaus universiteto Alumni bendruomenės: informuojame, kad prisijungimas prie Universiteto alumni bendruomenės platformos yra savanoriškas ir neprivalomas, t. y. neturintis įtakos galutiniam atsiskaitymui su Universitetu.