Baigiamųjų darbų rengimas

Studijų baigiamųjų darbų rengimas

Sukurta: 05 balandžio 2020

Vilniaus universitetas laikosi principinės pozicijos, kad karantino nulemtos papildomos išorinės aplinkybės (šalies mastu paskelbtas karantinas), sutrikdžiusios baigiamųjų darbų rengimą (pvz., empirinių duomenų rinkimą, eksperimentų atlikimą, archyvinių šaltinių analizę), neturi daryti lemiamos įtakos baigiamųjų darbų gynimo ir vertinimo procesams.

Jeigu šiuo metu rengiate (baigiamąjį) rašto darbą, galite pasinaudoti elektroniniais ištekliais baigiamųjų darbų rašymui.

Šiuo metu studijų programų komitetai peržiūri ir, esant poreikiui, atnaujina baigiamųjų darbų vertinimo ir gynimo reikalavimus, kad esamoje situacijoje studentų darbai būtų vertinami objektyviai ir sąžiningai. Pabrėžtina, kad į susidariusias studentų individualias situacijas Universitete bus reaguojama lanksčiai, leidžiant koreguoti baigiamojo darbo temą, tikslą ar tyrimo metodiką taip, kad darbą būtų galima sėkmingai parengti šiandieninėmis studijų sąlygomis. Atlikus tokius baigiamųjų darbų vertinimo ir gynimo reikalavimų keitimus, studijų programos komitetas ar kamieninio akademinio padalinio (fakulteto/centro/instituto/mokyklos) administracijos atstovai baigiamųjų kursų studentus individualiai informuos apie atliktus pakeitimus.