services

Intelektinė nuosavybė ir inovacijos

Vilniaus Universitete Mokslo ir inovacijų departamento Inovacijų skyrius yra atsakingas už:

  • Universiteto mokslininkų konsultavimą šiais klausimais:

- Išradimų atskleidimo ir registravimo

 

- Intelektinės nuosavybės apsaugos ir patentavimo

- Mokslinių tyrimų rezultatų komercinimo, licencijavimo

 

 

- Mokslinių tyrimų paslaugų teikimo, užsakomųjų tyrimų vykdymo

- Pradedančiųjų įmonių steigimo

- Atviros prieigos centrų (APC) steigimo ir jų paslaugų teikimo

  • Bendradarbiavimą su verslu mokslinių tyrimų, inovacijų srityje

 

Daugiau informacijos:

Kristina Babelytė-Labanauskė, vadovė
El. p.
Tel.: +370 5 2687017
Saulėtekio al. 9, III rūmai, 703 kab.

Nečiūnienė Jolita, inovacijų vadybininkė
El. p.:
Tel.: +370 5 268 7005
Saulėtekio al. 9, III rūmai, 702 kab.

Jūratė Semeškaitė, inovacijų vadybininkė
El. p.: 
Tel.: +370 5 268 7005
Saulėtekio al. 9, III rūmai, 702 kab.

Ragozin Pavel, inovacijų vadybininkas
 El. p.: 
Tel.: +370 5 236 6273
Saulėtekio al. 9, III rūmai, 702A kab.

  

Rupeikienė Raminta, inovacijų vadybininkė
 El. p.: 
Tel.: +370 5 268 7006
Saulėtekio al. 9, III rūmai, 702 kab.