services

Moksliniai tyrimai

Vilniaus universitete vykdomi įvairių mokslo sričių tyrimai. Vykdomų tyrimų tematiką skirtinguose padaliniuose atspindi Universiteto Senato patvirtintos mokslinių tyrimų kryptys:

Mokslinei veiklai finansuoti panaudojamos valstybės biudžeto, užsakovų ir Lietuvos, Europos ir tarptautinių, mokslo programų lėšos.

Pagrindiniai mokslinių tyrimų finansavimo šaltiniai Lietuvoje yra Lietuvos mokslo tarybos kuruojamos nacionalinės, dvišalio/trišalio bendradarbiavimo, 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonės ir kitos programos bei Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros remiamos Aukštųjų technologijų ir Pramoninės biotechnologijos plėtros programos. Lėšų mokslinei veiklai vykdyti skiria ir Valstybinė lietuvių kalbos komisija, įvairios ministerijos, agentūros.

Universiteto mokslininkai aktyviai bendradarbiauja su užsienio šalių mokslininkais įgyvendindami įvairių programų finansuojamus mokslinius projektus. Iš tarptautinių mokslo programų paminėtinos Europos Sąjungos bendrosios programos, Visuomenės sveikatos programa, Konkurencingumo ir inovacijų programa, Baltijos jūros regiono programa 2007-2013 ir kitos programos: