services

Mainų galimybės

ERASMUS+

 Programos logotipas mėlynas jpg formatu

ISEP

 

isep logo 200 ls
 • Studentų mobilumas studijoms ir praktikai;
 • Personalo mobilumas;
 • Intensyvios programos;
 • Parengiamieji vizitai.
 • Dalinių studijų galimybės JAV ir 44 pasaulio valstybėse;
 • Vasaros mokyklos.

NORDPLUS

NORDPLUS programme

ERASMUS+ (KA107 veikla)

 

 Programos logotipas mėlynas jpg formatu

 • Studentų mobilumas studijoms vienoje iš Nordplus programoje dalyvaujančių šalių;
 • Studentų mobilumas studijoms vienoje iš Nordplus programoje dalyvaujančių šalių;
 • Projektai (Jungtinių studijų programų, intensyvių kursų kūrimas; studijų programų tobulinimo projektai; projektai, siekiantiems užtikrinti kokybę aukštojo mokslo srityje);
 • Tinklai.
 • Studentų mobilumas studijoms į ne-ES šalių universitetus;
 • Akademinio/neakademinio personalo mobilumas dėstymui/mokymuisi į ne-ES šalių universitetus.