Darbuotojų organizacijos

Darbuotojų organizacijos

Sukurta: 10 vasario 2016

Vilniaus universiteto darbo tarybą sudaro: 

 • Mindaugas Mačernis – pirmininkas
 • Jelena Tamulienė – sekretorė
 • Skirmantė Biržietienė
 • Jovita Davolienė
 • Irina Gerasimčik
 • Nerijus Babinskas
 • Virginijus Marcinkevičius
 • Darius Ruželė
 • Rūta Šermukšnytė
 • Justinas Usonis
 • Rūta Žiliukaitė

 

Pagal Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, darbo tarybos pagrindinė funkcija – atstovauti darbuotojus darbdaviui priimant su darbo santykiais susijusius sprendimus bei skatinti abiejų darbo santykių šalių reguliarų (bent kartą per metus) informavimą ir tarpusavio konsultavimąsi šiais pagrindiniais klausimais:

 • bendriniai einamųjų metų darbdavio planuojami pokyčiai, susiję su darbuotojų darbo sąlygų pasikeitimais;
 • su personalu susiję vietiniai norminiai teisės aktai;
 • grupės darbuotojų atleidimo atvejai;
 • verslo ar jo dalies perdavimo atvejai.

Kontaktai

Turintys klausimų darbo tarybai VU bendruomenės nariai, gali kreiptis į darbo tarybos sekretorę e. paštu  

 

Vilniaus universitete taip pat veikia darbuotojų profesinės sąjungos, kurių tikslai:

 • atstovauti darbuotojams ir ginti jų profesines darbo, ekonomines, socialines teises ir teisėtus interesus individualiuose darbo santykiuose;
 • padėti savo nariams tinkamai apginti savo pažeistas teises;
 • skatinti socialinę partnerystę su kitu socialiniu partneriu-darbdaviu;
 • prieinamomis priemonėmis prisidėti prie socialinės apsaugos ir darbo sistemos tobulinimo.

Profesinės sąjungos:

1. VU profesinė sąjunga:

 • Profesinės sąjungos – juridiniai asmenys, t. y. VU Biblioteka, VU Kauno fakultetas (KnF), VU Fizikos fakulteto Teorinės fizikos ir astronomijos institutas (VU FF TFAI); 
 • Struktūriniai padaliniai – VU Istorijos fakultetas (VU IF), VU Filologijos fakulteto Užsienio kalbų institutas (VU FlF UKI), VU Medicinos fakultetas (VU MF).

VU profesinė sąjunga yra Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo narė ir Lietuvos švietimo profesinės sąjungos narė.

2. VU neakademinio personalo profesinė sąjunga (PROFSA).

Kontaktai

VU bendruomenės nariai, norintys tapti profesinės sąjungos nariais, bet kuriuo metu gali kreiptis e. paštu  arba tiesiogiai į padalinių profesinių sąjungų pirmininkus:

 • Nerijus Babinskas, (VU IF darbuotojai);
 • Dalius Jarmalavičius,  (VU FlF UKI darbuotojai);
 • Diana Bartkuvienė, (VU Bibliotekos darbuotojai);
 • Skirmantė Biržietienė, (VU Kauno fakulteto darbuotojai);
 • Arūnas Valiulis, (VU Medicinos fakulteto darbuotojai).
 • Jelena Tamulienė, (visi kiti VU darbuotojai);
 • Jovita Davolienė,  (VU neakademinis personalas);