Kompetencijų ir įgūdžių lavinimas

Kompetencijų ir įgūdžių lavinimas

Sukurta: 10 vasario 2016

Naujoko diena E Kurausko foto 014m

Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas Universitete organizuojamas dvejopai: didžioji dalis mokymų koordinuojama padaliniuose – tiesioginiai vadovai geriausiai mato kasdienius savo darbuotojų mokymosi poreikius ir geba į juos reaguoti operatyviai.

Mokymus naujiems darbuotojams, dėstymo, vadovavimo ir kitus bendrųjų kompetencijų mokymus organizuojame centralizuotai.

Daugiau informacijos: Žmogiškųjų išteklių skyrius, tel. (85) 268 7042 arba el. p. .

Aktyvus mokymo metodai m
   

Erasmus+

Esant poreikiui pagilinti profesines žinias ar įgyti naujų įgūdžių, darbuotojams gali būti suteikiamos galimybės vykti į Erasmus+ mokymosi vizitus.

Erasmus+ programa siūlo neįkainojamas galimybes aukštojo mokslo institucijų akademiniam ir neakademiniam personalui vykti į mokymosi vizitus į užsienyje veikiančias neakademines organizacijas arba pasikviesti užsienio neakademinių organizacijų atstovus dėstyti savo mokykloje. Ar jau apmąstėte, kur vyksite šiemet?