Konsultavimas: (8 5) 2193144 ,

Stipendijos

Vardinės stipendijos

Skiriamos bakalauro, magistrantūros, doktorantūros pakopų ir vientisųjų studijų geriausiems studentams pagal tam tikras veiklos sritis už ypatingus pasiekimus ar nuopelnus konkrečiose srityse.

UAB MGF „Šviesos Konversija“ vardinė stipendija

Skatinti studentų mokslinę veiklą, orientuotą į ultratrumpųjų impulsų lazerinių technologijų vystymą bei kitose kryptyse, susijusiose su VU Fizikos fakulteto Lazerių tyrimų centro ir UAB MGF „Šviesos Konversija“ veikla.

Skiriama Fizikos fakulteto bakalauro studijų studentams. Skyrimo tvarka

UAB „TELE 2“ vardinė stipendija

Už geriausius bakalauro baigiamuosius darbus telekomunikacijų ir M2M technologijų srityje.

Skiriama Fizikos fakulteto bakalauro 4 kurso studijų studentams pavasario semestre. Skyrimo tvarka

„MG BALTIC“ vardinė stipendija

Trys stipendijos geriausiai besimokantiems studentams.

Skiriamos Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto bakalauro "Ekonomikos", "Vadybos ir verslo administravimo" ir "Vadybos informacinės sistemų" programų 4 kurso studentams pavasario semestre. Skyrimo tvarka

Vytenio Povilo Andriukaičio vardinė stipendija

Už pasiekimus mokslinėje veikloje, XIX–XXI a. istorijos srityje.

Skiriama Istorijos fakulteto bakalauro ir magistrantūros "Istorijos", "Kultūros istorijos ir antropologijos" 2-4 kursų studentams. Skyrimo tvarka

Lietuvos Respublikos Prezidentų vardinė stipendija

Gabiausiems studentams pagal studijų sritis.

Skiriama visų padalinių bakalauro ir magistrantūros studijų studentams. Skyrimo tvarka

Akademiko Jurgio Viščako vardinė stipendija

Skatinti studentų mokslinį darbą, atliekamą Vilniaus universitete akademiko Jurgio Viščako, pirmojo Puslaidininkių fizikos katedros vedėjo, inicijuotose puslaidininkių fizikos ir medžiagotyros, optoelektronikos, optikos ir fotonikos inžinerijos kryptyse bei kitose kryptyse, susijusiose su VU PFK ir TMI veikla.

Skiriama Fizikos fakulteto ir Chemijos ir goeomokslų fakulteto bakalauro ir magistrantūros studijų studentams. Skyrimo tvarka

Workshop of Photonics ® vardinė stipendija

Studentams, aktyviai dalyvaujantiems mokslinėje veikloje.

Skiriama Fizikos fakulteto bakalauro ir magistrantūros studijų studentams pavasario semestre. Skyrimo tvarka

UAB „Eksma“ stipendija

Studentams, siekiantiems parengti praktikos ir (ar) kvalifikacinius bakalauro bei magistro baigiamuosius darbus UAB "Eksma" nurodytomis temų kryptimis.

Skiriama Fizikos fakulteto bakalauro ir magistrantūros studijų studentams. Skyrimo tvarka

Liubov Derczanski Hamied vardinė stipendija

Skatinti studentų akademinį mobilumą į Indiją.

Skiriama Filosofijos fakulteto ir Azijos ir transkultūrinių studijų instituto bakalauro ir magistrantūros studijų studentams. Skyrimo tvarka

VU Teisės fakulteto Alumni draugijos vardinė stipendija

Dvi stipendijos:

  • už pažangumą ir aktyvumą visuomeniniame gyvenime;
  • pažangiam ir socialiai remtinam studentui.

Skiriama Teisės fakulteto vientisųjų studijų 2-4 kursų studentams. Skyrimo tvarka

Ambasadoriaus dr. Vytauto A. Dambravos vardinė stipendija

Puoselėti studentų ateitininkų teisininkų korporacijos Iustitia vertybes, visuomeninę ir pilietinę Teisės fakulteto studentų ir absolventų atsakomybę, padėti socialiai pažeidžiamiems studentams, siekiantiems įsigyti reikiamą mokslinę literatūrą ir kitoms socialinėms reikmėms.

Skiriama Teisės fakulteto dieninio skyriaus II-V kurso vienpakopės, magistrantūros bei doktorantūros studijų programos studentams. Skyrimo tvarka

Lietuvos antstolių rūmų stipendija

Stipendija yra teikiama Teisės fakulteto studentui, parašiusiam geriausią metų magistro darbą, kurio tema būtų iš priverstinio sprendimų vykdymo arba antstolių teikiamų teisinių paslaugų srities. Skyrimo tvarka

Advokatų profesinė bendrija „Motieka & Audzevičius“ vardinė stipendija 

Skatinti studijuojančių teisę studentų pažangumą, visuomeninį bei profesinį aktyvumą, sudaryti papildomas galimybes jiems tobulėti. 

Skiriama Teisės fakulteto pažangiems pirmo kurso dieninių studijų pirmos pakopos studentams. Skyrimo tvarka

Reimondo, Albertos ir Wandos Yankun vardinė stipendija

Geriausiai besimokantiems ir socialiai remtiniems studentams.

Visų padalinių bakalauro, magistrantūros, vientisųjų ir doktorantūros studijų studentams pavasario semestre. Skyrimo tvarka

Carol Martin Gruodis atminimo švietimo fondo vardinė stipendija

Gabiems jaunuoliams iš socialiai remtinų šeimų.

Visų padalinių bakalauro, magistrantūros, vientisųjų ir doktorantūros studijų studentams pavasario semestre. Skyrimo tvarka

Prof. V. Kavolio vardo stipendija

Sociologijos ar civilizacijų tematikos studijoms užsienyje.

Skiriama humanitarinių ir socialinių mokslų bakalauro, magistrantūros, vientisųjų ir doktorantūros studijų studentams. Skyrimo tvarka

Teisės fakulteto vardinė skatinamoji stipendija

Už mokslinę, savanorišką, sporto, kultūros ar visuomeninę veiklą, praktiką.

Skiriama Teisės fakulteto vientisųjų, magistrantūros ir doktorantūros studijų studentams. Skyrimo tvarka

Algimantos Railaitės-Pranckevičienės vardinė stipendija

Socialiai remtinam studentui, laimėjusiam teksto vertimo konkursą.

Skiriama Filologijos fakulteto "Anglų filologijos" bakalauro 2 kurso studentams rudens semestre. Skyrimo tvarka

„Thermo Fisher Scientific“ Vilniaus padalinio vardinė stipendija

Gerai besimokantiems ir rengiantiems baigiamąjį darbą įmonėje.

Skiriama Chemijos ir geomokslų fakulteto ir Gyvybės mokslų centro bakalauro ir magistrantūros studijų studentams rudens semestre. Skyrimo tvarka

Kanados lietuvių fondo-Eileen ir Vincent Kadis vardinė stipendija

Gabiems ir socialiai remtiniems studentams.

Skiriama Chemijos ir geomokslų, Medicinos fakultetų ir Gyvybės mokslų centro "Chemijos", "Biochemijos", "Mikrobiologijos" ir "Medicinos" bakalauro ir vientisųjų studijų 2-4 kurso bei magistrantūros studijų studentams. Skyrimo tvarka

Gražinos Romualdos Klimavičius vardinė stipendija

Gabiems studentams.

Skiriama Chemijos ir geomokslų "Chemijos" ir "Nanomedžiagų chemijos" bakalauro studijų absolventams ir magistrantūros 1 kurso studentams rudens semestre. Skyrimo tvarka

Prof. Karolio Jankevičiaus vardinė stipendija

Už geriausią baigiamąjį darbą.

Skiriama Gyvybės mokslų centro bakalauro ir magistrantūros studijų studentams pavasario semestre. Skyrimo tvarka

Prof. A. Glosienės vardo stipendija

Studentams, vykdantiems su bibliotekininkystės ir informacijos mokslų sritimis susijusią veiklą.

Skiriama Komunikacijos fakulteto bakalauro ir magistrantūros studijų studentams rudens semestre. Skyrimo tvarka

Dr. Remio Gaškos ir Sensor Electronic Technology, Inc. vardinė stipendija

Už geriausią baigiamąjį darbą.

Skiriama Fizikos fakulteto bakalauro studijų 4 kurso studentams pavasario semestre. Skyrimo tvarka

Jono Kubiliaus vardinė stipendija

Geriausiai besimokantiems studentams.

Skiriama Matematikos ir informatikos fakulteto bakalauro ir magistrantūros studijų studentams. Skyrimo tvarka

V. Statulevičiaus vardinė stipendija

Už pažangumą, gebėjimą atlikti mokslinius tyrimus, mokslinę veiklą.

Skiriama Matematikos ir informatikos fakulteto "Matematikos" ir "Statistikos" bakalauro ir magistrantūros studijų studentams. Skyrimo tvarka

Vytauto Dambravos vardinė stipendija

Socialiai pažeidžiamiems studentams.

Skiriama Teisės fakulteto vientisųjų studijų 2-5 kursų studentams rudens semestre. Skyrimo tvarka

Advokatų kontoros „Motieka ir Audzevičius“ vardinė stipendija

Turinčiam aukščiausią rudens ir pavasario semestro egzaminų vidurkį studentui.

Skiriama Teisės fakulteto vientisųjų studijų 1 kurso studentams rudens semestre. Skyrimo tvarka

 

Kitos įvairios stipendijos

Skatinamoji stipendija

Skiriama pirmosios ir antrosios pakopų bei vientisųjų studijų geriausiems studentams už ypatingai gerus mokymosi rezultatus. Skatinamosios stipendijos yra dviejų dydžių: 57 Eur ir 95 Eur. (1,5 BSI ir 2,5 BSI. per mėnesį).

Vienkartinė tikslinė stipendija

Skiriama pirmosios, antrosios ir trečiosios pakopų bei vientisųjų studijų studentams, pasiekusiems gerų rezultatų sporto, kultūros ir mokslinėje / visuomeninėje veikloje. Vienkartinę tikslinę stipendiją galima gauti vieną kartą per semestrą. Tikslinės stipendijos dydis – 38–570 Eur. (1–15 BSI).

Vienkartinė socialinė stipendija

Skiriama pirmosios, antrosios ir trečiosios pakopų bei vientisųjų studijų studentams materialinės ir socialinės padėties pablogėjimo atvejais (sunki liga, trauma, avarija, gaisras, rimta vagystė, artimojo mirtis, vieno iš tėvų darbo praradimas ir pan.). Šios stipendijos dydis yra nuo nuo 72 Eur iki 456 Eur. (nuo 2 iki 12 BSI).

Socialinės stipendijos

Skiriamos pirmosios ir antrosios pakopų bei vientisųjų studijų studentams ir studentams, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas (išskyrus rezidentūrą), įskaitant valstybės nefinansuojamus studentus, ir atitinkantys bent vieną iš šių kriterijų:

  1. yra iš nepasiturinčių šeimų ar gyvenantys vieni asmenys, gaunantys socialinę pašalpą
  2. turi 45 procentų ir mažesnį darbingumo lygį;
  3. yra ne vyresni nei 25 metų ir jiems iki pilnametystės buvo nustatyta globa arba abu tėvai (ar vienintelis iš turėtų tėvų) yra mirę.

Stipendijos dydis yra 123,5 Eur (3,25 BSI).

Paramos studentams su negalia

Finansinės pagalbos išmoka specialiesiems poreikiams tenkinti – 50 proc. bazinės socialinio draudimo pensijos dydžio kas mėnesį (šiuo metu 76,46 Eur). Tikslinė išmoka studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti – 121,6 Eur už kiekvieną semestrą, studijuojantiems valstybės nefinansuojamose vietose. Tikslinė išmoką studijų prieinamumui didinti – iš Švietimo ir mokslo ministerijai skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų asignavimų kartą per mėnesį skiriama 152 Eur dydžio išmoka.

Signatarų stipendija

Skiriama abiturientams, įstojusiems į Lietuvos universitetus ir kolegijas su geriausiais konkursiniais balais. Jas kasmet gauna 20 naujų studentų. Stipendijos dydis – 190 Eur. (5 bazinės socialinės išmokos – BSI) kas mėnesį nuo pirmo kurso iki studijų pabaigos.

Pasaulio mokslininkų federacijos (PMF) Lietuvos nacionalinė stipendija

Skiriama konkurso būdu mokslo ir studijų institucijų mokslų daktarams arba doktorantams, kurie vykdo mokslinį darbą vadovaujami darbo vadovo – iškilaus šalies mokslininko. Kandidato į stipendiją mokslinė veikla privalo būti susijusi su viena iš PMF išskirtų 15 planetos kritinių sričių ir situacijų. Stipendijos dydis yra apie 130 Eur (150 Šveicarijos frankų) per mėnesį.

Erasmus stipendijos

Stipendija skiriama kelionės, draudimo, pragyvenimo ir kitoms išlaidoms.

Parama užsienio lietuviams

Gali gauti studentai, studijuojantys pirmosios pakopos, vientisųjų, antrosios arba trečiosios pakopos studijose ir paskutinę sesiją išlaikė be akademinių skolų (išskyrus studentus, pretenduojančius gauti tik socialinę išmoką).

Užsienio lietuviams gali būti skiriama dviejų rūšių parama: stipendija ir/ar socialinė išmoka. Stipendijos mėnesinis dydis yra 123,50 Eur (3,25 BSI) per mėnesį. Socialinė išmoka – tai vienkartinė išmoka, kuri skiriama, atsižvelgus į pretenduojančio gauti paramą asmens socialinę padėtį (nuo 203 Eur iki 319 Eur). Parama neskiriama studentams, studijuojantiems tų šalių, iš kurių jie atvyko, kalbas.

Užsieniečio studento stipendija

Skiriama užsieniečiams, atvykusiems studijuoti pagal dvišales bendradarbiavimo sutartis antrosios pakopos nuolatinės studijų formos studijoms. Stipendijų dydžiai yra tokie patys, kaip ir atitinkamos pakopos Universiteto studentams skiriamų skatinamųjų stipendijų dydžiai, išskyrus tuos atvejus, kai partnerystės palaikymui sutariamas ir numatomas kitoks stipendijos dydis.

Doktoranto stipendija

Skiriama valstybės finansuojamose vietose besimokantiems doktorantams, o gydytojo rezidento stipendija – skiriama valstybės finansuojamose vietose besimokantiems rezidentams. Doktoranto ir rezidento stipendijos skiriamos Vyriausybės nustatyta tvarka. Daugiau apie tai skaitykite doktorantams ir rezidentams skirtoje informacijoje.

LMT doktoranto stipendija

Doktorantai, aktyviai vykdantys mokslinius tyrimus (t. y. turinčius paskelbtų ar priimtų spausdinti mokslinių darbų) be įprastinės doktoranto stipendijos, gali gauti papildomą ne didesnę nei 304 eur. (8 BSI) dydžio stipendiją per mėnesį už akademinius pasiekimus.

Doktorantai taip pat gali vieną kartą per metus gauti ne didesnę kaip 1140 Eur (30 BSI) dydžio paramą jų akademinių išvykų (į tarptautinį mokslo ar meno renginį pristatyti savo mokslinių tyrimų, stažuotė mokslo ir studijų ar kitoje institucijoje, vykdančioje mokslinius tyrimus) išlaidoms padengti.

Kontaktai konsultacijoms

contacts icon

konsultavimas
@vu.lt

contacts icon

Saulėtekio al. 9, III r.,
104 kab., Vilnius

contacts icon

I–V
8:00–17:00 val.

Klausk studento: Moksleivi, apie studentišką gyvenimą sužinok iš pirmų lūpų! Parašyk pasirinktam studentui el. paštu

Užklausa internetu

*
Privalomas laukas

*
Privalomas laukas

*
Privalomas laukas

Robotas*
Nepažymėtas laukas

Stojimo žingsniai

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos