Teisės programos sandai

Teisės programos sandai

Sukurta: 12 sausio 2011

Teisės krypties doktorantūros studijų dalykai / PHD Studies Course Units in Field of Law

Teisės teorijos problemos / Problems of Law Theory

Administracinės teisės problemos / Problems of Administrative Law
Aplinkos teisės problemos / Issues of Environmental Law
Baudžiamojo proceso teisė / Criminal Procedure
Baudžiamosios teisės bendrosios dalies problemos / Problems of the General Part of Criminal Law
Baudžiamosios teisės specialiosios dalies problemos / Problems of the Special Part of Criminal Law
Bausmių vykdymo teisė / Punishment Execution (Penitentiary) Law
Civilinio proceso teisės problemos / Problems of Civil Procedure Law
Daiktinės teisės problemos / Problems of Property Law
Darbo teisės teorinės problemos / Problems of Labour Law
Deliktų teisės problemos / Problems of Tort Law
Europos Sąjungos baudžiamoji teisė / European Union Criminal Law
Europos Sąjungos institucinės teisės problemos / Problems of the European Union Institutional Law
Europos Sąjungos materialinės teisės problemos / Problems of European Union Substantive Law
Finansų teisė / Public Finance Law
Konstitucinės teisės problemos / Contemporary Problems of Constitutional Law
Kriminologijos problemos / Issues in Criminology
Lietuvos teisės istorijos problemos / Problems of History of Lithuanian Law
Socialinio draudimo teisės problemos / Problems of Social Insurance Law
Sutarčių teisė / Contract Law
Tarptautinės privatinės teisės problemos / Problems of Private International Law
Tarptautinės viešosios teisės problemos / Problems in Public International Law
Technologijų teisės problemos / Problems of Technology Law
Teisės sociologijos problemos / Problems of Sociology of Law

Administracinės atsakomybės problemos / Problems of Administrative Sanctions Law
Administracinio proceso teisės problemos / Problems of Administrative Procedure Law
Arbitražas / Arbitration
Baudžiamoji politika / Criminal Policy
Baudžiamojo proceso teisė / Criminal Procedure
Bendrovių teisės problemos / Problematic Issues in Company Law
Darbo ginčų teorinės ir praktinės problemos / Theoretical and Practical Problems of Labour Disputes
Dirbtinio intelekto teisinis regulavimas / Legal Regulation of Artificial Intelligence
Draudimo teisė / Insurance Law
Europos Sąjungos aplinkos teisės problemos / Issues of European Union Environmental Law
Europos Sąjungos baudžiamoji teisė / European Union Criminal Law
Europos Sąjungos informacinių technologijų ir telekomunikacijų teisė / European Union Information Technology and Telecommunications Law
Finansų rinkų teisė / Financial Markets Law
Ikiteisminio tyrimo teisinis reguliavimas / Legal Regulation of Pre-trial Investigation
Įrodymų problemos baudžiamajame procese / Problems of Evidence in Criminal Proceedings
Konkurencijos teisė / Competition Law
Konstitucinė kontrolė / Judicial (Constitutional) Review
Kriminalistikos teoriniai pagrindai ir problemos / Theoretical Bases and Problemic Aspects of Criminalistics
Kriminologija / Criminology
Mokesčių teisės problemos / Problems of Tax Law
Nusikaltimai asmeniui / Crimes Against Human Life and Health
Nusikaltimų kvalifikavimo problemos / Problems of Crime Qualification
Socialinės partnerystės institutai / The Institutes of the Social Partnership
Šeimos teisė / Family Law
Tarptautinė humanitarinė teisė / International Humanitarian Law
Tarptautinė ir Europos Sąjungos darbo teisė / International and European Union Labour Law
Tarptautinė ir Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės teisė / International and European Union Intellectual Property Law
Tarptautinis ir Europos Sąjungos civilinis procesas / International and European Union Civil Procedure
Tarptautinių organizacijų teisės problemos / Legal Problems of International Organisations
Teisės filosofijos problemos / Problems of the Philosophy of Law
Teisinės minties istorijos problemos / Problems in the History of Legal Thought
Teismo ekspertizė / Forensic Science
Vakarų teisės tradicijos probleminiai aspektai / Problematic Aspects of the Western Legal Tradition
Vartotojų apsauga Europos Sąjungos teisėje / European Union Consumer Law
Viešųjų pirkimų teisė / Public Procurement Law
Žmogaus teisių apsaugos tarptautinėje ir Europos Sąjungos teisėje problemos / Problems of Human Rights Protection under International and European Union Law

Naujienos

Sample Image

2022 m. liepos 1 d. 17:14

VU Senato pirmininke išrinkta prof. Eglė Lastauskienė

Liepos 1 d. slapto Senato balsavimo metu išrinkta nauja Vilniaus universiteto (VU) Senato pirmininkė. Ja...

DAUGIAU
Sample Image

2022 m. liepos 1 d. 16:03

VU studijų metų pabaigos šventėje – akademinės bendruomenės narių apdovanojimai

Vilniaus universitetas (VU) iškilmingai baigia dar vienerius studijų metus. VU Šv. Jonų bažnyčioje vykstančiose tradicinėse...

DAUGIAU
Sample Image

2022 m. liepos 1 d. 09:32

Konferencijoje mokslininkai į Rytų Europos žydų istoriją pažvelgs pasitelkdami paprastų žmonių – mikroistorijos prieigą

Liepos 4–5 d. į Vilniaus universiteto Istorijos fakultete (211 aud.) rengiamą tarptautinę mokslinę konferenciją „Istorija...

DAUGIAU
Sample Image

2022 m. birželio 29 d. 17:43

„Svarbiausia Teatre – Žmogus ir paprasta, normali Tiesa“. Mirė Vilniaus universiteto teatro režisierė, dėstytoja Marija Misiūnaitė

Praėjusią savaitę mirė dėstytoja, ilgametė Vilniaus universiteto (VU) Kiemo teatro režisierė Marija Misiūnaitė. Apie režisierės...

DAUGIAU
Sample Image

2022 m. birželio 29 d. 15:13

Vilniaus universiteto bendradarbiavimas su Japonija įgauna pagreitį

Birželio 27 d. Vilniaus universiteto (VU) Medicinos fakultete lankėsi Japonijos ambasadorius Lietuvoje Jo Ekscelencija Ozaki...

DAUGIAU
Sample Image

2022 m. birželio 29 d. 14:48

Vilniaus universiteto leidyklos naujiena: „Lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymas“

„Į kalbą eina  – sako (o gal jau tik sakydavo?) lietuviai. Tai reiškia, kad kažkas...

DAUGIAU
Sample Image

2022 m. birželio 29 d. 11:29

Dr. Gerda Ana Melnik-Leroy: „Mano tyrimu tikslas – skatinti tarpdisciplininę socialinių ir tiksliųjų mokslų sąveiką“

Birželio 21 d. Lietuvos mokslų akademijos (LMA) prezidiumas, remdamasis mokslų skyrių ekspertų komisijų LMA jaunųjų...

DAUGIAU
Sample Image

2022 m. birželio 28 d. 14:15

VU geografų ir „Ne imti, bet duoti“ parengtas žemėlapis padės identifikuoti Lietuvos jaunimo problemas

2022-ieji Lietuvoje paskelbti jaunimo ir savanorystės metais, taip skatinant atsigręžti į jaunų žmonių užimtumo problemas...

DAUGIAU
Sample Image

2022 m. birželio 28 d. 14:11

Mirė žymus Vilniaus universiteto istorikas Algis Povilas Kasperavičius

Birželio 27 d., eidamas 81 metus, mirė ilgametis Vilniaus universiteto (VU) Istorijos fakulteto dėstytojas, iškilus...

DAUGIAU
Sample Image

2022 m. birželio 23 d. 11:00

VU dėstytojas: Lietuva turi atrasti savo visuotinės gynybos modelį

Izraelio karinės tarnybos modelis, kai tarnauti šaukiamos ir moterys, Lietuvoje nebūtinai tiktų, mano Vilniaus universiteto...

DAUGIAU

Renginiai