Paskaitos, susitikimai, vizitai

Visų Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų moksleivius ir jų mokytojus kviečiame susipažinti su Vilniaus universitetu! Studijų galimybių pristatymas būsimiems Universiteto studentams, įvairios paskaitos, diskusijos mokslo populiarinimo klausimais bei esamų studentų noras pasidalinti studijų patirtimi visada buvo viena svarbiausių mūsų organizuojamų veiklų.

Kasmet stengiamės kuo efektyviau organizuoti studijų informacijos sklaidą, sudaryti patogias sąlygas interesantams gauti visus atsakymus į kylančius klausimus apie studijas, priėmimo tvarką. Esame tikri, kad glaudus bendradarbiavimas su  gimnazijomis ir studijų renginiai šalies moksleiviams leidžia potencialiai būsimiems Universiteto studentams geriau pažinti Universitetą ir jo teikiamas studijų bei mokslo galimybes.