Konsultavimas: (8 5) 2193144 ,

Gamtamokslinis ugdymas (biologijos pedagogika)

Padalinys Filosofijos fakultetas Trukmė  4 metai
Krypčių grupė Socialiniai mokslai Studijų forma Nuolatinės dieninės 
Studijų kryptis (šaka) Pedagogika Studijų programos kreditai 240
Kvalifikacinis laipsnis Ugdymo mokslų bakalauras, pedagogo kvalifikacija Metinė studijų kaina (2019) 2595 EUR

Dėmesio! Stojant į šią studijų programą yra vykdomas motyvacinis vertinimas. Motyvacijos vertinimo kriterius galite rasti čia. Bendrąją informaciją apie motyvacijos vertinimą galite rasti čia.

Tikslas – parengti kompetentingus gamtamokslinio ugdymo pedagogus, gebančius taikyti integralias tarpdalykines žinias, pagrįstas naujų mokslinių ir taikomųjų tyrimų rezultatais, būtinas ugdymo naujovėms diegti formalaus ir neformalaus švietimo srityse, vykdyti pedagoginės veiklos tyrimus, identifikuoti švietimo ir ugdymo problemas ir siūlyti praktinius jų sprendimo būdus.

 

Gamtamokslinį ugdymą studijuoti Vilniaus universitete verta:                                                                                         

                       Absolventai gali dirbti:
 • 2019–2024 m. šių pedagogų poreikis išaugs;
                         
 • biologijos dalyko mokytojais;
 • galima tęsti studijas ir toliau tobulėti, plėsti kompetencijas pedagogikos, edukologijos ar kitos studijų krypties magistrantūroje, vėliau – doktorantūroje;
 
 • bendrojo ugdymo mokyklose;                                                                
 • iki 50 proc. studijų trukmės galėsi studijuoti užsienio universitetuose;
 
 • savivaldybių švietimo centruose;
 • yra galimybė taikyti mišrų nuotolinį mokymąsi arba susikurti individualų studijų planą.
 
 • kuriamuose STEAM centruose;
   
 • mokslo populiarinimo centruose;
   
 • Vaikų ir jaunimo organizacijose;
   
 • universaliuose daugiafukciniuose centruose;
   
 • įgytas kompetencijas galės pritaikyti vyriausybiniame ir nevyriausybiniame sektoriuose.