Konsultavimas: (8 5) 2193144 ,

Taikomoji fizika

Padalinys Fizikos fakultetas Trukmė  4 metai
Krypčių grupė Fiziniai mokslai Studijų forma Nuolatinės dieninės studijos
Studijų kryptis (šaka) Fizika Studijų programos kreditai 240
Kvalifikacinis laipsnis Fizinių mokslų bakalauras Metinė studijų kaina (2019) 2595 EUR

Taikomosios fizikos specialistai sudaro sparčiai besiformuojantį šiuolaikinės aukštųjų technologijų pramonės branduolį. Jie geba pritaikyti fizikos žinias dirbdami su šiuolaikiniais matavimų ir gamybos prietaisais. Ši studijų programa yra orientuota į fizikinių bei matematinių žinių pritaikymą praktikoje.

Studentai, norintys įgyti pedagogo kvalifikaciją, įstoję į šią programą gali pasirinkti Dalyko pedagogikos gretutines studijas.

 

Taikomąją fiziką studijuoti Vilniaus universitete verta:                                                                                       

                       Absolventai dirba:
 • egzistuoja didelė tokios pakraipos kvalifikuotų darbuotojų paklausa – didelės įsidarbinimo galimybės;
                         
 • Valstybiniame mokslinių tyrimų institute: Fizinių ir
   technologijos mokslų centre;
 • studijos apima biofizikos ir aplinkos fizikos sritis;
 
 • Altechna;                                                                                         
 • dirbama su aukščiausio lygio eksperimentine medžiagų analizės technika;
 
 • Optolita;
 • galima įgyti pedagogo kvalifikaciją.
 
 •  Ekspla;
   
 • Šviesos konversija.

„Studijos Fizikos fakultete yra ne tik iššūkis protui, bet ir gyvenimo nuotykis. Studijų atmosfera fakultete šilta, dėstytojai yra puikūs savo srities specialistai ir išmoningi žmonės, sugebantys suderinti žinių perdavimą studentams su specifiniu humoru ir pasaulio suvokimu. Aukšta dėstytojų kvalifikacija, jų pozityvus požiūris į studentus, taip pat moderni mokslinių laboratorijų aparatūra – tai veiksniai, lemiantys absolventų – specialistų ir kartu kūrybingai mąstančių asmenybių ugdymą. Fakultete įgytą kvalifikaciją patikrinau sėkmingai studijuodama doktorantūroje Amsterdamo universitete.“

Simona Strazdaitė, Amsterdamo universiteto doktorantė