Konsultavimas: (8 5) 2193144 ,

Fizika

Padalinys Fizikos fakultetas Trukmė  4 metai
Krypčių grupė Fiziniai mokslai Studijų forma Nuolatinės dieninės studijos
Studijų kryptis (šaka) Fizika Studijų programos kreditai 240
Kvalifikacinis laipsnis Fizinių mokslų bakalauras Metinė studijų kaina (2019) 2595 EUR

Fizika – techninės ir ekonominės plėtros varomoji jėga ir kitų gamtos mokslų pagrindas. Ji tyrinėja visatos sandarą nuo mažiausių iki didžiausių jos sudedamųjų dalių. Studijų programa suteikia subalansuotą fundamentinių ir specialiųjų žinių paketą, kuris gali būti pritaikomas ne tik fundamentiniuose fizikiniuose tyrimuose, bet ir kitose įvairiausiose gamtos mokslų srityse, šiuolaikinių technologijų (pvz., informacinių, nanotechnologijų) versle.

Studentai, norintys įgyti pedagogo kvalifikaciją, įstoję į šią programą gali pasirinkti Dalyko pedagogikos gretutines studijas.

 

Fiziką studijuoti Vilniaus universitete verta:                                                                                       

                       Absolventai dirba:
 • bendradarbiaujame su CERN;
                         
 • universitetuose;
 • itin platus fundamentinių fizikos žinių spektras ir specialiųjų žinių (lazerių fizikos, bangų fizikos, elektronikos, branduolio ir elementariųjų dalelių ir t. t.) pagrindai;
 
 • moksliniuose institutuose;                                                                                                                                         
 • iki 50 proc. studijų trukmės galėsi studijuoti užsienio universitetuose;
 
 • administracinėse ir konsultacinėse įstaigose;
 • naudojant modernią įrangą atliekami laboratoriniai darbai, padedantys įtvirtinti teorines žinias;
 
 • Ekspla;
 • galima atlikti profesinę praktiką įvairiose laboratorijose, aukštųjų technologijų įmonėse;
 
 • verslo įmonėse, kuriose sprendžiamos teorinės ir
  eksperimentinės fizikos problemos, taikomos fizikos žinios;
 •  galima įgyti pedagogo kvalifikaciją.
 
 • Šviesos konversija;
   
 • Eksma.

 „Fizikos fakultete įgytos žinios ir patirtis – neįkainojamos Lietuvos aukštųjų technologijų rinkoje. Labiausiai karjeroje padėjo išugdytas mąstymo būdas ir smalsumas, verčiantis klausinėti ir gilintis. Mūsų įmonė yra tik viena iš daugelio, kurios nuolat ieško gerų fizikų, turinčių ir verslumo gyslelę.“

Tomas Jankauskas, UAB „Altechna“ direktoriaus pavaduotojas