Konsultavimas: (8 5) 2193144 ,

Geografija

Padalinys Chemijos ir geomokslų fakultetas Trukmė  4 metai
Krypčių grupė Fiziniai mokslai Studijų forma Nuolatinės dieninės 
Studijų kryptis (šaka) Gamtinė geografija Studijų programos kreditai 240
Kvalifikacinis laipsnis Fizinių mokslų bakalauras Metinė studijų kaina (2019) 2595 EUR

Geografija tiria žemės gamtinių ir žmogiškųjų (ekonominių, apgyvendinimo ir kt.) reiškinių kitimą erdvėje. Nuolatos augant visuotiniam susidomėjimui tokiomis problemomis kaip klimato kaita, migracija ar ekologija, geografija geba pateikti atsaką į kylančius iššūkius. Programa parengta atsižvelgiant į Europos ir Lietuvos aukštojo mokslo plėtros tendencijas ir krašto tvarkymo poreikius.

 

Geografiją studijuoti Vilniaus universitete verta:                                                                                       

                       Absolventai dirba:
 • integruotos visuomeninės geografijos studijos;
                         
 • Savivaldybių aplinkos apsaugos skyriuose;
 • daug dėmesio skiriama ekologijai, aplinkosaugai, socialinei, politinei bei kultūrinei geografijai, teritorijų planavimui ir kartografinių bei darbo su GIS įgūdžių formavimui;
 
 • Aplinkos ministerijoje;
 • vasarą 3–4 savaites vykdomos mokomosios praktikos;
 
 • Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje prie Aplinkos ministerijos                                                    
 • atskirų dalykų dėstymo metu rengiamos pažintinės ekskursijos.
 
 • GIS-Centre;
 • yra galimybė individualizuoti studijas pagal savo interesus (iki 50 proc. programos pasirinkti pačiam);
 
 • Hnit-Baltic;
 • studijų metu pasirinkus Dalyko pedagogikos gretutines studijas galėsi įgyti mokytojo profesinę kvalifikaciją;
   
 • studijų metu galėsi mokytis papildomą užsienio kalbą kaip ne studijų programos dalyką;
 

 

 • dauguma mūsų studentų dalyvauja „Erasmus+“ mainų programoje, studijuoja ir atlieka praktiką užsienyje.
   

„Geografijos studijos suteikia platų mąstymą, kurio taip stinga šalyje. Žinios apie gamtą, kraštovaizdį, ekonomiką ir patirtis, įgyta su geriausiais dėstytojais gražiausiose Lietuvos vietose, suteikia galimybę dirbti planavimo, aplinkosaugos, ekonomikos, šalies ir projektų valdymo srityse, mokyklose ir kt.“

Rūta Baškytė, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos vyriausioji patarėja